เทรนด์ที่ควรรู้ของการพัฒนากลุ่มมิลเลนเนียล หรือเจนวาย….!!!

อายุคนเรามีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงอย่างรอดเร็ว  กลุ่มคนทำงานต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและกลุ่มที่ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ คือ กลุ่มมิลเลนเนียลหรือเจนวาย โดยลักษณะที่สำคัญของคนกลุ่มนี้คือ ต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้จุดกระแส ทำงานเน้นผลลัพธ์ มองโลกในแง่ดี และต้องการประสบความสำเร็จสูง ชอบความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำในสายอาชีพ ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต   ผมเองเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ ข้อดี : ทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยีอย่างมาก , ทำงานเป็นระบบและมี Global Skill เป็นหลัก ประกอบด้วยเชี่ยวชาญ – คล่องตัว – ภาษาดี – ไอทีเยี่ยม ข้อเสีย : ความอดทนน้อย , มีความเป็นตัวเองสูง , EGO สูง ส่วนตัวผมเองผ่านมาตั้งแต่ยุคทำงานแบบสไตส์ #GenY และสอนงานคน #GenY   มุมมองเปลี่ยนทั้งหมด มีทั้งดีและไม่ดี แต่จากการสอยงานคน #GenY แบบ #Engineerโรงงาน ซึ่งผมได้รับคำชมจากผู้บริหาร เพราะการสอนแบบผมโดนต่อต้านและวิจารณ์อย่างหนักแต่ผลลัพธ์ก็นออกมาให้ประจักษ์แบบเกรียนๆ คือ ผมสอนSupervisor 5 คน โดย 3 … Continue reading เทรนด์ที่ควรรู้ของการพัฒนากลุ่มมิลเลนเนียล หรือเจนวาย….!!!

Posted in UncategorizedTagged