เทรนด์ที่ควรรู้ของการพัฒนากลุ่มมิลเลนเนียล หรือเจนวาย….!!!

อายุคนเรามีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงอย่างรอดเร็ว  กลุ่มคนทำงานต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและกลุ่มที่ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ คือ กลุ่มมิลเลนเนียลหรือเจนวาย โดยลักษณะที่สำคัญของคนกลุ่มนี้คือ ต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้จุดกระแส ทำงานเน้นผลลัพธ์ มองโลกในแง่ดี และต้องการประสบความสำเร็จสูง ชอบความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำในสายอาชีพ ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต   ผมเองเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มนี้

  • ข้อดี : ทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยีอย่างมาก , ทำงานเป็นระบบและมี Global Skill เป็นหลัก ประกอบด้วยเชี่ยวชาญ – คล่องตัว – ภาษาดี – ไอทีเยี่ยม
  • ข้อเสีย : ความอดทนน้อย , มีความเป็นตัวเองสูง , EGO สูง

ส่วนตัวผมเองผ่านมาตั้งแต่ยุคทำงานแบบสไตส์ #GenY และสอนงานคน #GenY   มุมมองเปลี่ยนทั้งหมด มีทั้งดีและไม่ดี แต่จากการสอยงานคน #GenY แบบ #Engineerโรงงาน ซึ่งผมได้รับคำชมจากผู้บริหาร เพราะการสอนแบบผมโดนต่อต้านและวิจารณ์อย่างหนักแต่ผลลัพธ์ก็นออกมาให้ประจักษ์แบบเกรียนๆ คือ ผมสอนSupervisor 5 คน โดย 3 ใน 5 คนที่ผ่านการสอนงานจากผม 1 คนสามารถปรับระดับเป็น Section Manager งานภายใน 1 ปี และอีก 2 คน โดนย้ายส่วนงานไปทำงานส่วนอื่นได้อย่างดีเยี่ยม 5555  (หัวหน้าใหม่มันบอกมา) ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือเป็นผลงานอย่างนึงนะครับ ซึ่งเทคนิคประกอบแบบ #วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ มีด้วยกัน 5 ข้อ

  1. สอนหรืออธิบายงานแค่ 60%

อย่าสอนทั้งหมด เพราะการสอนทั้งหมดจะทำให้ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสร้างนิสัยที่ทำให้ไม่รู้จักการเอาตัวรอด  และสิ่งที่ผมทำคือ การมุ่งเน้นบุคคลฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะความรู้ทุกอย่างจะมีค่าต่อตัวเองอย่างมาก  ( มันเกิดจากผมอยู่ในช่วงที่ไม่หัวหน้า ขึ้นตรงกับผู้จัดการโดยตรง ทำอะไรคนเดียวตลอด )

  1. อย่าหาปลามาป้อนให้ จงสอนวิธีหาปลา !!!

เน้นการสอนแนวคิดที่ถูกต้อง อย่าลงมือทำให้พนักงานกลุ่มมิลเลนเนียลหรือเจนวายทั้งหมด โดยส่วนมากคนกลุ่มนี้มีความทะเยอทะยานสูงและความรู้สูง ต้องการแต่คนแนะนำแนวทางให้และจัดระบบทางทำงานให้เข้ารูปเข้ารอย (สอนแบบ#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ)

  1. เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์

กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องารใช้ชีวิตที่สมดุล #worklifeworkBalance จะไม่ชอบทำอะไรที่จำเจ ชอบความท้าทายในชีวิต เน้นใช้ความคิดเชิงบวก และลงมือขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  อย่างลืมนะครับกลุ่มพวกเจนวายความอดทนต่ำ ต้องสร้างความยากให้กลุ่มนี้เพื่อความยั่งยืนขององค์กรของคุณ

  1. ระดมความคิด

เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมของกลุ่มเจนวาย เพราะการที่ช่วยกันคิด จะทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป  ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มเจนวายชอบรวมตัวเป็นแบบ Global คือมีเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสายงาน หลากหลายวัฒนธรรม  เพราะการเรียนรู้และรักอิสระอย่างมากของกลุ่มเจนวาย เป็นลักษณะบุคลิคเชิงบวกที่ถูกสร้างมาจากวิวัฒนาการของโลกยุค 2000

  1. ยอมรับความคิดทุกคน

หัวหน้าล่ะตัวดีเลย ต้องเข้าใจกันก่อนว่าการทำงานกับคน คือ ต้องเจอพฤติกรรมแปลกๆ ไม่ได้สอนมาเหมือนกันมาจากคนล่ะพ่อ แม่  เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แน่นอน แต่สิ่งที่เราทำได้คือ #เปลี่ยนที่ตัวเองและวิ่งที่ง่ายที่สุด ก็เป็นการยอมรับความคิดเห็นคนอื่น (ยอดมรับความเป็นมนุษย์กันและกันนะครับ)

อย่างที่ได้บอกไว้นะครับ 5 ข้อนี้ เป็นแค่แนวทางของการปฏิบัติที่ผมลองทำแล้วได้ผล และจะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ตัวคุณเองที่จะปรับใช้ในชีวิตประจำวันแบบไหน

“คนเจนวายเป็นคนที่พยายามค้นคว้าหาตัวเอง

เขาไม่ได้เรียนเพื่ออยากมีงานที่มั่นคงทำ

แต่เรียนเพราะชอบและรัก”

^_^ ^_^ ^_^

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
#IamEngrperform
#Balance 8 Group

Posted in UncategorizedTagged