TPM , KPI , KAI ความต่อเนื่องที่ต้องมาพร้อมกัน!!

เป้าหมายสูงสุงของบริษัท คือ ???? นอกจากยอดขายแล้ว คุณนึกถึงอะไร   หากเน้นที่โรงานการผลิตหรือบริการต่างๆ งานขายจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพหรือบริการต้องเป็นที่ยอมรับของลูกค้า แต่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าไม่มีนโยบายหรือเป้าหมาย ( KPI ) ที่ชัดเจน ?? KPI : ABCD A = Accident B = Breakdown C = Complain D = Defect KPI Basic สำหรับโรงานการผลิตหรือบริการต่างๆ KPI: ABCD ต้องมีบทบาทเข้าไปมีผลต่อตัวเองหรือทุกคนในองค์กร หรือพูดง่ายๆ ส่งผลต่อเงินเดือนหรือปากท้องโดยตรง คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจคำว่า KPI เนื่องจาก เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของผู้บริหารหรือผู้จัดการ ไม่ใช่หน้าที่ของลูกน้องหรือผู้ปฏิบัติแบบ shop floor ผมจะยกตัวอย่าง โรงงานที่ใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าเป็นหลัก ผมได้นำหลักการบริหารงานแบบ TPM เป็นตั้ง KPI  และสิ่งที่ผมเน้นมีแค่ 4 เรื่องตาม … Continue reading TPM , KPI , KAI ความต่อเนื่องที่ต้องมาพร้อมกัน!!

Posted in UncategorizedTagged