TPM , KPI , KAI ความต่อเนื่องที่ต้องมาพร้อมกัน!!

เป้าหมายสูงสุงของบริษัท คือ ????

นอกจากยอดขายแล้ว คุณนึกถึงอะไร   หากเน้นที่โรงานการผลิตหรือบริการต่างๆ

งานขายจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพหรือบริการต้องเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

แต่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าไม่มีนโยบายหรือเป้าหมาย ( KPI ) ที่ชัดเจน ??

KPI : ABCD

A = Accident

B = Breakdown

C = Complain

D = Defect

KPI Basic สำหรับโรงานการผลิตหรือบริการต่างๆ

KPI: ABCD ต้องมีบทบาทเข้าไปมีผลต่อตัวเองหรือทุกคนในองค์กร

หรือพูดง่ายๆ ส่งผลต่อเงินเดือนหรือปากท้องโดยตรง

คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจคำว่า KPI เนื่องจาก เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของผู้บริหารหรือผู้จัดการ

ไม่ใช่หน้าที่ของลูกน้องหรือผู้ปฏิบัติแบบ shop floor

ผมจะยกตัวอย่าง โรงงานที่ใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าเป็นหลัก

ผมได้นำหลักการบริหารงานแบบ TPM เป็นตั้ง KPI  และสิ่งที่ผมเน้นมีแค่ 4 เรื่องตาม KPI : ABCD

ยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย (Breakdown)

(KPI) Initiative :  ลดจำนวนการเกิด Start – Stop เครื่อง Conversion

Description : ลดจำนวนการเกิด Start – Stop เครื่อง Conversion จากอาการ Bagging jam จาก 474 ครั้ง/เดือน เหลือ 237 ครั้ง/เดือน ( 50 % )

Activities  :  (KAI)

  1. OPL การตรวจสอบซอง ก่อนนำเข้าเครื่องAuto Bagging  หากเจอซองมีปัญหา ดำเนินการออกเอกสาร DMR  เก็บตัวอย่าง โดย Producrtion
  2. OPL การปรับตั้งระยะซองให้ได้ Center กับ Suction Cup โดย MC
  3. OPL การปรับตั้งระยะ Suction Cup โดย MC
  4. Morning Talk การออก DMR และติดตามการดำเนินการ โดย Production

จะเห็นว่าผมมีตั้งเป้าหมาย (KPI) และ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้ประสิทธิภาพ (KAI)

ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับ แค่คุณทำแบบนี้ผู้บริหารหรือผู้จัดการก็เป็นปลื้มแล้วครับ

สุดท้าย ถ้า KPI : ABCD ที่ไม่ได้ตามที่เป้าหมาย  ผลกระทบที่ตามมาก็จะส่งผลต่อคนในองค์กรแน่นอน !!!!!เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้บริหารและผู้จัดการต้องกระจาย KPI หรือเป้าหมาย ลงให้ถึงและอธิบายลูกน้องหรือผู้ปฏิบัติแบบshop floorให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ  และเครื่องมือบริหารที่ชื่อว่า TPM สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างแน่นอน

**KPI : Key performance indicator
KAI : Key activity indicator
OPL : One point lesson

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged