TPM คุณเลือกเองได้ แค่ลงมือทำ !!!

TPM เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในธุรกิจโรงงานอุตสากรรม ที่มีเครื่องจักรเป็นแกนหลักในการผลิตเนื่องจากโลกของการผลิตมีสิ่งสำคัญที่กวนใจทุกโรงงาน คือ Machine Breakdown หรือเครื่องจักรเสีย

ผมเองได้ศึกษากระบวนการกำจัดการหยดของเครื่องจักรในหลายๆ รูปแบบ ก็พบว่า TPM นั้นตอบโจทย์ที่สุด

เนื่องจากเครื่องมือบริหารที่ชื่อว่า TPM หรือ Total Productive Maintenance นั้นมุ่งเน้นการกำจัดความสูญเสียและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ และยิ่งไปกว่านั้นการดำเนินด้วย TPM ยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยตรง จึงยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริหารสมัยใหม่

แต่การทำหรือปฎิบัติ TPM นั้น เค้าว่ากันว่า ทำยากมาก เพราะมันต้องมีหลายส่วนงานเกี่ยวข้อง แถมระบบเอกสารยังเยอะอีก โรงงานหรือองค์กรเลยไม่นิยมทำ

TPM เองก็เหมือนการเล่นหุ้นครับ มีทั้งขาขึ้นและขาลง มันก็แล้วแต่ผู้บริหารและนโยบายในแต่ล่ะปี

แต่เรื่องนี้จะหมดไปทันทีถ้าคุณปรับระดับความสำคัญของงาน TPM  ผมเองได้ทดลองการดำเนินการ TPM มาหลายรูปแบบ  และสามารถสรุปการทำที่แบบออกเป็นเชิงรับและรุกได้ดังนี้

เชิงรุก : สร้างเชิงยุทธศาสตร์ เป็นงานริเริ่มใหม่ เป็นงานที่ริเริ่มขึ้นมา เพื่อสนองนโยบายขององค์กร

  • ตั้ง TPM เป็นนโยบาย หรือ KPI และบังคับใช้ประเมินผลอย่างจริงจัง (KPI ส่วนตัวยิ่งดี)
  • Linkage ระหว่าง TPM และระบบมาตรฐานอื่นๆ (เน้นการทำอย่างเดียวตอบโจทย์ทั้งหมด)
  • สร้างการทำTPM อย่างต่อเนื่อง (แม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นผลก็ตาม)

TPM เชิงรุก = มุ่งพัฒนาคนและเครื่องจักร

เชิงรับ : เน้นการทำงานประจำ ซึ่งเป็นงานที่กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ และปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

  • เน้นพื้นฐานการทำงานตามระบบมาตรฐาน (ISO 9001 เป็นต้น)
  • เน้นดำเนินการตามกฏหมายที่ระบุไว้หรือเกี่ยวข้องกับโรงงานนั้นๆ

TPM เชิงรับ = รักษาสภาพมาตรฐานตามสากล

หากคุณเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติการบริหารคนและบริหารเครื่องจักร

เพราะการจะแข่งขันด้านธุรกิจ จำเป็นต้องมีเครื่องมือบริหารที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจทิศทางและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

 

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged