Autonomous maintenance เทคนิคพัฒนาบุคลากรแบบง่ายๆ แต่ชั้นเชิงสูง

Autonomous maintenance (AM) มันคือ  Daily Maintenance และพัฒนาไปสู่การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง ทำไมต้องทำทุกวัน เพราะ เครื่องจักรและอุปกรณ์เสื่อมทุกวันและเครื่องจักรต้องยังคนในการดูแลรักษาอยู่ รวมถึงถ้าเรารู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้เร็วเท่าไรก็จะสามารถฟื้นฟูและแก้ไขได้ทันและจะไม่เกิด Breakdown แบบ unplanned time แน่นอน ยกตัวอย่าง รถยนต์ของเรา ทุกวันเก่อนที่เราจะขับรถ ต้องดูระดับน้ำมัน , ไฟสัญญาแจ้งเตือนต่างๆ อันนี้ล่ะคือ AM ที่เราทำทุกวัน การทำความสะอาดล้างรถ เพื่อดูว่าอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดหรือไม่ สีถลอกหรือยัง อันนี้ก็คือ AM การเช็คน้ำมันหลื่อลื่น น้ำกลั้น ลมยาง อันนี้ก็คือ AM Autonomous maintenance (AM) = การพัฒนาบุคลากร    หลายองค์กรมีการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกันแต่ที่ผมเจอมีทั้งเลื่อนตามอายุงาน , เลื่อนตามผลงาน (KPI) และเลื่อนตามความชื้นชอบ แต่ที่ผมไม่เห็นด้วย คือ เลื่อนระดับให้กับคนที่ไม่ได้ทำงานปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น !!!เครื่องมือ AM นำมาใช้ในการเป็นเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนระดับได้อย่างดี เพราะมันคือ การสร้างให้เราเองสามารถดูแลรักษเครื่องจักรเองได้ … Continue reading Autonomous maintenance เทคนิคพัฒนาบุคลากรแบบง่ายๆ แต่ชั้นเชิงสูง

Posted in TPM