Autonomous maintenance เทคนิคพัฒนาบุคลากรแบบง่ายๆ แต่ชั้นเชิงสูง

Autonomous maintenance (AM) มันคือ  Daily Maintenance และพัฒนาไปสู่การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง

ทำไมต้องทำทุกวัน เพราะ เครื่องจักรและอุปกรณ์เสื่อมทุกวันและเครื่องจักรต้องยังคนในการดูแลรักษาอยู่ รวมถึงถ้าเรารู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้เร็วเท่าไรก็จะสามารถฟื้นฟูและแก้ไขได้ทันและจะไม่เกิด Breakdown แบบ unplanned time แน่นอน

ยกตัวอย่าง รถยนต์ของเรา

ทุกวันเก่อนที่เราจะขับรถ ต้องดูระดับน้ำมัน , ไฟสัญญาแจ้งเตือนต่างๆ อันนี้ล่ะคือ AM ที่เราทำทุกวัน

การทำความสะอาดล้างรถ เพื่อดูว่าอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดหรือไม่ สีถลอกหรือยัง อันนี้ก็คือ AM

การเช็คน้ำมันหลื่อลื่น น้ำกลั้น ลมยาง อันนี้ก็คือ AM

Autonomous maintenance (AM) = การพัฒนาบุคลากร    หลายองค์กรมีการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกันแต่ที่ผมเจอมีทั้งเลื่อนตามอายุงาน , เลื่อนตามผลงาน (KPI) และเลื่อนตามความชื้นชอบ

แต่ที่ผมไม่เห็นด้วย คือ เลื่อนระดับให้กับคนที่ไม่ได้ทำงานปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น !!!

เครื่องมือ AM นำมาใช้ในการเป็นเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนระดับได้อย่างดี เพราะมันคือ การสร้างให้เราเองสามารถดูแลรักษเครื่องจักรเองได้

โดยมุ่งเน้นการทำความสะอาด , การขั้นแน่น , การตรวจสอบ และการหล่อลื่น โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นหลัก

แนวทางมีทั้งหมด 7 Step แต่ความพิเศษที่เพิ่มมาคือ Step 0 เพื่อปูพื้นที่ฐานและอธิบายว่าทำไมต้องทำ TPM : Pillar AM และส่วนใหญ่จะมีเวลาการทำดังนี้

Step 0-1 มาตรฐานรวมกันประมาณ 1 year / Machine

Step 0 = 1 week

Step 1 = 2 month

Step 2 = 3 month

Step 3 = 4 Week

เมื่อทำ AM Step 0-3 จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น 4 ประเภท

  • ความสามารถในการค้นพบสิ่งผิดปกติ
  • ความสามารถในการจัดการและฟื้นฟูสภาพ ให้กลับคืนสภาพสู่ปกติ
  • ความสามารถในการกำหนดเงื่อนไข ให้เครื่องจักรไม่กลับไปสู่สภาพเดิม
  • ความสามารถในการรักษาและควบคุม ทำจนเป็นนิสัย ตามมาตรฐานชั่วคราว

Step 4-7 มาตรฐานรวมกันประมาณ 2 year

เมื่อทำAM Step 4-7 จะมีความสามารถเพิ่มขึ้น 3 ประเภท (2-3 ปี)

  • ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุ
  • ความสามารถในการปรับปรุงหรือ Kaizen
  • ความสามารถในการปรับปรุงหรือ Kaizen  ฟังก์ชั่นเงื่อนไข

ทั้งนี้ ทั้งนั้น การทำAM ให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับผู้บริหารขององค์กรนั้น จะใส่ใจารพัฒนาบุคคลกรของท่านหรือไม่

 

อย่าลืมนะครับ !!!

เครื่องจักรยังซ่อมตัวเองไม่ได้ คนเท่านั้นที่ซ่อมบำรุงรักษาให้

 

 

#TPMInstructor

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged