10 Step เทพ :Planned Maintenance !!

อ้าวCoach ถ้าผมสอนให้ Operator ซ่อมเองได้หมด ผมก็ตกงานสิ  คำพูดของ หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง คำพูดนี้เกิดจากที่ผมไปความรู้เรื่อง AM กับ PM สัมผัสกันยังไง ผมเองก็อยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับที่จะสอน Operator ให้สามารถทำงานแค่ช่างซ่อมบำรุงได้ มันเริ่มจากการกำจัดสภาพเสื่อมสภาพและต้องลดความผันแปร ปัจจัย 5 ข้อ การดำเนินการ ดูแลเงื่อนไข (Autonomous maintenance) การรักษาเงื่อไขที่ใช้ ฟื้นฟูเครื่องจักร Kaizen จุดอ่อนของเครื่องจักร เพิ่มทักษะและยกระดับ การซ่อมบำรุง แต่มันก็เป็นได้และพิสูจน์มาแล้วมากมายกับโรงงานที่ดำเนินกงาน TPM ตามฉบับ JIPM ความสำคัญของ PM ที่หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงกล่าวมา มันแค่ Step 1 ยังมีอีก 9 Step ที่คุณต้องทำให้ได้  หากคุณทำได้ตามขั้นตอนเครื่องจักรคุณ มุ่งสู่ Zero Breakdown แน่นอน 10 Step เทพ :Planned Maintenance  1. สนับสนุนกิจกรรม … Continue reading 10 Step เทพ :Planned Maintenance !!

Posted in UncategorizedTagged