OT ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต้องทำร่วมกับ  Total productive maintenance

โรงงานทุกโรงงานมีเรื่องนึงที่เป็นปัญหาหนักคือ การทำงานล่วงเวลา หรือ Over time (OT) ทุกโรงงานไม่อยากให้พนักงานทำ OT เพราะมันคือค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงมันทำไม่ได้ พนักงานต้องการเงินแบบนี้ ค่าแรง = 308 บาท OT =57 บาท/ชั่วโมง (พนักงานต้องการ 2 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้น  คุณต้องจ่ายเงินล่ะ 423 บาท/วัน/คน ซึ่งการทำงาน OT มีหลายแบบ ตั้งแต่ - ทำ OT เพราะ เครื่องจักรเสีย - ทำ OT เพราะ ผลิตสินค้าไม่ทัน - ทำ OT เพราะ แก้ไขงาน - ทำ OT เพราะ ....ต่างๆ แต่สิ่งที่พบเจอกันบ่อยๆ คือ ทำ OT แบบไม่ทำงาน 5555 … Continue reading OT ที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต้องทำร่วมกับ  Total productive maintenance

Posted in UncategorizedTagged

อย่าแกล้งโง่บ่อยนะ …. เดี๋ยวติดเป็นนิสัย

ประสบการณ์ตรงจากการแกล้งโง่ ของ Supervisor ท่านนึง ทำให้ผมอยากแชร์ประสบการณ์ การทำงานร่วมกับพนักงานอายุมากกว่า 10 ปี เรื่องเริ่มจาก ผมได้ทำ Project Improvement เรื่องนึง ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีใครรับทำเพราะผู้จัดการสั่งการแล้ว แต่ไม่มีใครทำให้ ผมเลยยกมาอาสาที่จะทำ กิจกรรมนี้ต้องทำงานร่วมกัน 5 ฝ่าย คือ PRD , MC ,ET, QA และ RD ด้วยความใหม่ใน Process งาน แต่เก๋าในหลักการ TPM ผมไม่รอช้าที่จะลงไปสำรวจหน้างานทันที สิ่งที่พบคือ - ไม่กำหนด spec. การตรวจรับของที่ใช้ - ไม่มีการตั้งมาตรฐานเครื่องจักร - ไม่มีการเก็บข้อมูลข้อมูลเสีย - ไม่มีการแยกอาการของเสีย - ไม่มียืนยัน FG ก่อนส่ง หลักจากที่รู้ปัญหา ผมเริ่มประสานงานทุกส่วนงานในการแก้ไขปัญหา แต่ก็ติดที่ Supervisor คนนี้ บอกแต่ว่า " … Continue reading อย่าแกล้งโง่บ่อยนะ …. เดี๋ยวติดเป็นนิสัย

Posted in UncategorizedTagged