ตัวชี้วัด TPM ต้องสะท้อน PQCDSME เท่านั้น!!

ตัวชี้วัดสำคัญอย่างมากสำหรับ TPM หากไม่มี ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร เงินเดือนก็ไม่ขึ้น แถมเหนื่อยเลือดตาแถมกระเด็นกว่าจะได้มา !!! สุดท้ายไม่ว่างานจะเป็นแบบไหนก็ยังจำเป็นต้องมีตัวชี้วัด พอพูดในแง่มุมมอง TPM ตัวชี้วัดที่ชอบใช้กันจะเรียกว่า PQCDSME หรือ ดัชนีชี้วัดกิจกรรม P = ประสิทธิภาพเครื่องจักร ,จำนวหยุด,จำนวนเสีย เป็นต้น Q = อัตราของเสีย , จำนวนเคลมจากลูกค้า เป็นต้น C = ต้นทุนการผลิต เป็นต้น D = สินค้าคงคลัง , การจัดส่ง เป็นต้น S = ความปลอดภัย จำนวนอุบัติเหตุหยุดงานและไม่หยุดงาน เป็นต้น M = จำนวนข้อเสนอแนะ , อัตราการลาออก เป็นต้น E = ยอดเงินการประหยัดพลังงาน,ปริมาณของเสีย , ไคเซ็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตัวชี้วัดเล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างของหลายๆโรงงานที่ผมได้เข้าไปสังเกตการณ์ แต่จะมี KPI … Continue reading ตัวชี้วัด TPM ต้องสะท้อน PQCDSME เท่านั้น!!

Posted in UncategorizedTagged