เมื่อ TPM ไม่ใช่งานประจำ แต่เป็นทุกอย่างที่ต้องทำในงานประจำ

หากคุณต้องการเริ่มระบบ บริหารที่เรียกว่า TPM   งานที่แรกที่ต้องเอาจะเป็นสิ่งนี้

ผมขอแชร์ประสบการณ์การเริ่ม TPM แบบสไตล์ของผมหน่อยนะครับ  อาจจะไม่เหมือนใคร แต่ผมทำแล้วสามารถตอบโจรย์งานได้ดีเลยทีเดียว

ณ ห้องประชุมใหญ่แห่งนึง ที่มีการประชุมสำหรับการ Kick off TPM และได้มีผู้จัดการโรงงานทั้งจำวน 5 โรงงานเข้าร่วมประชุมและยิงคำถามให้ผมด้วยกัน 2 คำถาม คือ ??

  • เราจะทำ TPM แบบไหน ?
  • คุณและอาจารย์ที่ปรึกษากำหนดอะไรยังไง ?

หลังจากที่ผมได้ดำเนินการบอกแผนของ TPM Headquarter  ซึ่งผมได้ทำ Master plan TPM 3 ปี และจบด้วยการขอรางวัล TPM Excellence, Category A  , B เลยที่เดียว

ซึ่งผู้จัดการทั้ง 5 โรงงานนี้ บอกผมว่ามีงานที่ต้องทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพต่างๆ ISO , กิจกรรมกับลูกค้า เป็นต้น

สิ่งที่คุณต้องทำคือหาความสัมพันธ์ระหว่าง TPM กับ งาน ให้ได้เพราะในบางครั้งคนที่ทำงานประจำ อาจจะมองปัญหาของตัวเองไม่ออก ต้องให้คนนอกอย่างผมที่เป็น TPM Headquarter  ช่วยมอง !!!

ก่อนจะเริ่มผม ขออธิบายที่มาของกิจกรรมนี้ก่อนว่าทำไมต้องทำ !!!

  • เพื่อรวมกิจกรรมหรืองานเข้าด้วยกัน เช่น งานไหนหรือกิจกรรมไหน เกี่ยวข้องกับ Pillar ไหน
  • เพื่อหาผู้รับผิดชอบที่ตรงกับงาน เช่น งานไหนหรือกิจกรรมไหน เกี่ยวข้องกับใคร
  • เพื่อเป็นการยืนยันกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรครบหรือไม่

ผมเลยเริ่มศึกษากิจกรรมทังหมดของทั้ง 5 โรงงาน จากนั้นก็ดำเนินการจัดทำตามรางความสัมพันธ์ระหว่างงาน TPM กับงานประจำของทุกโรงงาน หรือเรียกว่า Linkage TPM  เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละกิจกรรม

ตัวอย่างการ Linkage

Linkage

เมื่อผลนำเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่าง TPM กับ งาน ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ

ผู้จัดการโรงงานทั้ง 5 โรงงาน เข้าใจภาพรวมมากขึ้น

 

แต่สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือ การนำไปปฏิบัติและรวมกันให้ได้ ซึ่งโรงงานทั้ง 5 มีเพียง 2 โรงงานที่สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ ส่วนอีก 3 โรงงาน ต้องพิจารณาต่อไป

ข้อดีที่โรงงานสามารถดำเนินการได้ดี คือ หากคุณสามารถมองภาพรวมของระบบและกิจกรรมได้  คุณก็จะสามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติ ได้ตามเป้าหมายที่กำหน

 

** แนะนำก่อนที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมใดใหม่ๆ

ลองดำเนินการทำ Linkage ก่อนนะครับ  เพื่อช่วยให้การทำงานขององค์กรหรือตัวท่านเอง มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อย่างไปเสียเวลากับงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าหรือทำงานซ้ำซ้อน

 

#TPMInstructor

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged