Quality Maintenance Concept

ปัญหาคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญขอธุรกิจหากเกิดขึ้นส่งผลต่อองค์กรโดนตรงและไม่มีใครอยากให้เกิดกับธุรกิจตัวเองแต่โลกของความเป็นจริง ปัญหาคุณภาพเกิดขึ้นทุกวัน ปัญหาด้านคุณภาพจะส่งผลกระทบมากหรือน้อยเท่านั้น และปัญหาด้านคุณภาพมีหลายมิติ เอาเองต้องแยกแยะให้ออกว่าสาเหตุของปัญหาเป็นอะไรบ้าง  เพราะมุมมองของ TPM มุ่งเน้น Quality Complaint เป็นหลัก  และมีตัวชี้วัดดังนี้ KPI Quality complaint จำนวน In line Defect KAI No. of Zero Defect case No. of Zero Defect Line ซึ่งในแนวคิด TPM มี Pillar QM ที่ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพให้เป็นศูนย์ โดยเฉพาะแนวคิดที่มุ่งเน้นที่กระบวนการและเครื่องจักร " เน้นการผลิตยังไงเพื่อให้ได้ของดีเท่านั้น ( Process Control )" Quality Maintenance -->การควบคุมที่ปัจจัยหรือจุดที่ทำให้เกิดปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดของเสียโดยการรักษาเงื่อนไขเหล่านั้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เน้น Processing point หรือจุดแปรรูป เช่น จุดที่ตัดหรือพับชิ้นงานที่มีการแปรรูปชิ้น เปลี่ยนอีกอย่างเป็นอีกอย่าง เราต้องสร้างระบบ … Continue reading Quality Maintenance Concept

Posted in UncategorizedTagged

เมื่อ AM ไม่ใช่แค่การทำความสะอาด !!!

               วันนึงผมได้ไปสรุปงาน TPM ให้ผู้บริหารท่านนึงฟังวันนึงผมได้ไปสรุปงาน TPM ให้ผู้บริหารท่านนึงฟังกำลังอธิบายว่าแต่ละPillar มีใจความสำคัญอย่างไร พออธิบายถึงเสา AM ผมต้องหยุดการอธิบายเพราะคำตอบว่า " แค่การล้างเครื่องจักรธรรมดา" หลังจากนั้นผมกลับไปคิดว่า ทำไมผู้บริหารทันนี้ถึงได้คิดว่า AM แค่การทำความสะอาด ผมกลับไปคิดอยู่นานจนเลยตั้งสมมติฐานว่าถ้าไม่ทำความสะอาดแล้วจะตรวจสอบความผิดปกติอย่างไร สุดท้าย ก็ไม่มีทางไหนที่จะตรวจสอบได้ดีที่สุดเท่ากับการทำความสะอาดแบบ Depp cleaning ของ AM Pillar เนื่องจาก AM Pillar เป็นโปรแกรมฝึกการทำงานจากพนักงานคนธรรมดา ให้เป็น Operator ที่เก่งเก่งอย่างไร ทำไมต้องฝึก แล้วไม่ฝึกแล้วจะเกิดอะไร ในการรAM Pillar มีคำตอบให้คุณ คุณต้องเริ่มจากต้องมีแนวคิดที่ถูกหรือสมมติฐานที่ใช่การแก้ไขปัญหาถึงจะไปทิศทางที่ถูกต้อง เช่น แนวคิดที่ว่าด้วยพฤติกรรมที่นำไปสู่เครื่องจักรขัดข้องโดยเริ่มจากไม่ทำตามขั้นตอน , ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้งาน               ส่งผลให้เครื่องจักรขัดขัองเล็กๆ น้อยๆ … Continue reading เมื่อ AM ไม่ใช่แค่การทำความสะอาด !!!

Posted in UncategorizedTagged