สำรวจข้อบกพร่องต้องทำทุกวัน

จากการติดตามความคืบหน้างาน TPM ของโรงงานแห่งหนึ่ง ผู้จัดการเสาแต่ละท่านต้องมานำเสนอผลตัวเอง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ แสดงผลลัพท์ KPI , นำเสนอ Case Kaizen และ Visit Small group ซึ่งทุกเสามีการแนะนำและสอบถามถึงความคืบแต่ละกิจกรรมปกติ แต่ผมเองได้สะดุดกับการดำเนินการเสา AM อยู่เรื่องหนึ่ง ว่าด้วย ผู้จัดการเสา AM ได้บอกว่า การไม่สามารถหาข้อบกพร่องต้องทำทุกวัน และทำได้เฉพาะเวลาวันศุกร์ 15:30 - 16:00 น. เท่านั้น เนื่องจาก Small group ได้กำหนดเวลาการหาข้อบกพร่องไว้เวลานั้น เพราะกล้วจะเสียเวลาการผลิตสินค้า ถ้าหาเจอก็เขียน หาไม่เจอก็ไม่เขียน มันทำให้รู้สึกว่าไม่สอดคล้องกันและแบบงงๆ เพราะการข้อบกพร่อง นั้นเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและการดำเนินการของเสา AM เพราะก่อนที่เราจะปรับปรุงหรือฟื้นฟู เครื่องจักร จำเป็นต้องรู้สาเหตุก่อนนะ มันเลยหาข้อบกพร่องไง่ะ ซึ่งผมขอแนะนำและเสนอแนวทาง ดังนี้ การหาข้อบกพร่องต้องหาทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ต้องทำทั้งก่อนเริ่มและหลังใช้เครื่องจักรหากไม่สามารถเขียน Tagได้ ให้จดไว้ก่อนแล้วค่อยเขียนย้อนหลัง … Continue reading สำรวจข้อบกพร่องต้องทำทุกวัน

Posted in Uncategorized

เมื่อ Dead Board เต็มโรงงานเลย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อบอกความรู้สึกประธานบริหารท่านหนึ่งที่ได้บอกกับผมว่า " เรามีแต่ Dead Board เต็มโรงงานเลย " ** Dead Board คือ ที่ไม่มีการ update ข้อมูลและBoardมีแต่ฝุ่น ซึ่งผมเองก็ได้ทำการหาสาเหตุของ Dead Board ของโรงงานและยังมีลูกเพจได้ถามเรื่องนี้พอดี ผมเลยคิดว่าขอแชร์ประสบการณ์การทำ Board AM Pillar (ฺBoard ที่เป็นที่มาของ Dead Board ) ที่ใช้ขับเคลื่อน TPM เพื่อเป็นแนวทางการให้กับทุกท่านเพื่อเป็นประโยชน์ Activity Board เพื่อดูความคืบหน้าของกิจกกรรมที่ทำ หรือง่ายๆจะเข้าใจในรูปแบบ PDCA  เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนว่า ” ขณะนี้จะต้องทำอะไรบ้าง ” ” มีปัญหาอะไรอยู่บ้าง “และผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างลักษณะข้อมูล แสดงในรูปแบบกราฟ ต่างๆ เพื่อให้เข้า  PQCDSM  https://goo.gl/srb3rA กรณีศึกษาจากโรงงาน (เชิงกลยุทธ์) สาเหตุการเกิด Dead Board ของ AM Activity Board คือ ไม่มีการทำกิจกรรม … Continue reading เมื่อ Dead Board เต็มโรงงานเลย

Posted in TPM