ทำไมต้องลีน ?

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากขึ้น

ซึ่งการที่จะลงทุนเพื่อตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่

อาจเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มากขึ้น

 

แต่อีกทางเลือกนึงที่สำคัญ คือการ รีดเร้น เอาศักยภาพในองค์กร

ณ.ขณะนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดก่อน นั่นคือแนวทางแบบ…ลีน

 

เมื่อคนส่วนใหญ่มองว่าการลดราคาสินค้าของตนเอง

จะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ การยอมรับว่าผลกำไรที่ได้จะน้อยลงตามไปด้วย

Slide1

แต่หากมองในมุมมองของลีน

องค์กรที่รู้จักลีน จะแยกต้นทุนออกเป็น

ต้นทุนที่แท้จริงและความสูญเปล่า จากนั้นจะมุ่งทำลายความสูญเปล่าให้ลดลง

ผลที่ได้คือ ต้นทุนที่ลดลงส่งผลให้เกิดกำไรที่มากขึ้น

หากต้องมีการแข่งขันทางการตลาด องค์กรที่รู้จักลีนก็จะมีความพร้อมในการแข่งขันมากกว่าในอนาคต

Slide2

คำถามต่อไปก็คือ องค์กรของคุณอยากรู้จักลีนตอนนี้

หรืออยากรู้จักลีนตอนเกิดวิกฤตแล้ว

Why Lean

#Coach_Pound

#Lean_Master