ปรัญชา Office Improvement

อะไรคือความสูญเสียในงาน Office ??? บทความนี้เกิดจากที่ผมเมื่อผมติดต่องานกับโรงงานแห่งหนึ่ง โดยเป็นงานฝากจากเพื่อน ซึ่งบทสนทนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่มีคำลงท้ายที่ทำให้ผม   เอ๊ะ !!! " ข้อมูลจะส่งให้ช้าหน่อยนะค่ะ เพราะตอนนี้ยุ่งมาเลย " จากข้อความข้างบน ทำให้ผมนึกถึงงานเก่าที่เคยช่วยเป็นที่ปรึกษาภายในบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง เรื่อง Office Improvement ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงสาเหตุ แนวทางคือทำให้งานโดนคลี่ออกมาอย่างระเอียด ทำให้เราได้รู้ว่างานไหนสามารถแก้ไขได้หรือเข้าไปยุ่งไม่ได้ ส่วนงานที่ผมเข้าไปช่วยสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ 100% ขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มปรับปรุง คุณต้องกำหนดนิยามความสูญเสียของคุณก่อน การนิยามความสูญเสียในงานนั้นขึ้นอยู่ว่าปัญหาของคุณขึ้นอะไร เพราะปัญหาแต่ละที่ไม่เหมือนกัน แม่งแต่บริษัทในเครือเดียวกัน จากนั้นมาแบ่งประเภทและคำจำกัดความของความสูญเสียสำหรับระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สาเหตุที่ทำแบบนี้ เพราะต้องให้คนใน Office เข้าใจตรงกันก่อน ตัวอย่าง ต่อมาคุณ การทำเมทริกซ์ของความสูญเสีย (Losses) - กระบวนการ (Process)  เพื่อหางานที่มีความสูญเสียมากที่สุด จากนั้นก็เริ่มดำเนินการทำ Kaizen เพียงคุณทำตามขั้นตอนนี้ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหางานต่างๆ ของคุณได้อย่างเป็นลำดับ ปรัญชา Office Improvement ทำให้สามารถทำงานสนับสนุหรืองานทางอ้อม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานของงาน โดยการสร้างให้มีความสามารถหลากหลาย  และสร้างที่ทำงานที่ทำให้ทำงานง่าย !!! #Coach_Art #TPMInstructor

Posted in UncategorizedTagged