ปรัญชา Office Improvement

อะไรคือความสูญเสียในงาน Office ???

บทความนี้เกิดจากที่ผมเมื่อผมติดต่องานกับโรงงานแห่งหนึ่ง

โดยเป็นงานฝากจากเพื่อน ซึ่งบทสนทนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่มีคำลงท้ายที่ทำให้ผม   เอ๊ะ !!!

” ข้อมูลจะส่งให้ช้าหน่อยนะค่ะ เพราะตอนนี้ยุ่งมาเลย “

จากข้อความข้างบน ทำให้ผมนึกถึงงานเก่าที่เคยช่วยเป็นที่ปรึกษาภายในบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง

เรื่อง Office Improvement ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงสาเหตุ

แนวทางคือทำให้งานโดนคลี่ออกมาอย่างระเอียด ทำให้เราได้รู้ว่างานไหนสามารถแก้ไขได้หรือเข้าไปยุ่งไม่ได้

ส่วนงานที่ผมเข้าไปช่วยสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ 100%

ขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มปรับปรุง คุณต้องกำหนดนิยามความสูญเสียของคุณก่อน

การนิยามความสูญเสียในงานนั้นขึ้นอยู่ว่าปัญหาของคุณขึ้นอะไร เพราะปัญหาแต่ละที่ไม่เหมือนกัน แม่งแต่บริษัทในเครือเดียวกัน

จากนั้นมาแบ่งประเภทและคำจำกัดความของความสูญเสียสำหรับระบุให้เห็นอย่างชัดเจน

สาเหตุที่ทำแบบนี้ เพราะต้องให้คนใน Office เข้าใจตรงกันก่อน

ตัวอย่าง

OI1

ต่อมาคุณ การทำเมทริกซ์ของความสูญเสีย (Losses) – กระบวนการ (Process)  เพื่อหางานที่มีความสูญเสียมากที่สุด จากนั้นก็เริ่มดำเนินการทำ Kaizen

OI

เพียงคุณทำตามขั้นตอนนี้ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหางานต่างๆ ของคุณได้อย่างเป็นลำดับ

ปรัญชา Office Improvement

ทำให้สามารถทำงานสนับสนุหรืองานทางอ้อม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานของงาน

โดยการสร้างให้มีความสามารถหลากหลาย 

และสร้างที่ทำงานที่ทำให้ทำงานง่าย !!!

#Coach_Art

#TPMInstructor

Posted in UncategorizedTagged