สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP3 : Target Deployment and Monitoring

จากวิธีสร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 : 16 Major Losses , EP.2 : what is OEE กันแล้ว ซึ่งเราเองได้รู้ความสูญเสียและกำหนดนิยาม ความหมายความสูญเสียให้เหมาะสมกับบริษัทของท่านแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นบทสรุปของการทำกำไร ( Profit up ) อย่างป็นระบบ ซึ่งผมจะบอกทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจอย่างง่ายๆ หรือเรียกว่า การตั้งเป้าหมายและการติดตามผล เริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่เจอเป็นแบบไหน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น 2 แบบ คือ Sporadic (ปัญหาฉับพลัน) และ Chronic (ปัญหาเรื้อรัง) ซึ่งการทำ Focus Improvement นั้นจะเน้นปัญหาเรื่องที่เป็น Chronic (ปัญหาเรื้อรัง) เป็นหลัก เนื่องจากปัญหากลุ่มนี้มีปัจจัยที่หลายเรื่องทำให้เกิดความสูญเสีย ว่ากันด้วยการตั้งเป้าหมายหรือ Target Deployment นั้นอาจจะได้มาจาก KPI ของแต่ละโรงงาน เพราะแต่ละโรงงานมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรต่างกัน หรืออะไรอีกมากมายตามที่ต้องการซึ่งการได้มาจะต้องกำจัดความสูญเสียให้หมด แต่ที่เห็นส่วนใหญ่ผู้บริหารจะกำหนดเป้าหมายลดต้นทุนให้เลย กี่% ก็ว่ากันไป และส่วนบริษัทก็จะเริ่มลดจากที่ไม่สำคัญก่อน เช่น … Continue reading สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP3 : Target Deployment and Monitoring

Posted in UncategorizedTagged