สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.4 ( 7 Step for Problem solving and 10 step Theme Resolution Summary )

ผ่านไป 3 EP ทุกท่านที่ติดตามเพจเราก็พอจะประติดประต่อการสร้างกำไรจากความสูญเสียได้แล้ว เพื่อทบทวนลองกลับไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะครับ สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 : What are Losses ? สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 : What is OEE ? สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.3 : Target Deployment and Monitoring ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างผลกำไร สิ่งที่ท่านต้องทำอย่างจริงจังคือ การลงมือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ ซึ่งขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจะอ้างอิงจาก QC Story ซึ่งมี 7 ขั้นตอน สำหรับแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย เลือก Theme ระบุหัวข้อปัญหา ให้ชัดเจน ระบุกรอบเวลา ระบุชี้ชัดว่าทำเรื่องอะไร ศึกษาสภาพปัจจุบัน “ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้” เน้นข้อเท็จจริง ตั้งเป้าหมาย (Target Setting) วิเคราะห์สาเหตุ และวางแผนปรับปรุง (Analysis) ดำเนินการ ปรับปรุง (Do) ตรวจสอบผลลัพธ์ … Continue reading สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.4 ( 7 Step for Problem solving and 10 step Theme Resolution Summary )

Posted in UncategorizedTagged