กิจกรรมลดความสูญเสีย ตามแบบฉบับ TPM

             เครื่องมือบริหาร TPM เป็นระบบการจัดการที่หมาะกับองค์กรที่มีการใช้เครื่องจักรผลิตเป็นหลัก โดยกิจกรรมลดความสูญเสียเป็นกิจกรรมหลักของ Focus Improvement (Kobetsu Kaizen) หรือ การปรับปรุงเฉพาะจุด   โดยเป็นเสาที่ 1 ของ TPM  หากมองลงไปในบริบทของการดำเนินการกิจกรรมนี้ จะเห็นได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำกำไรให้องค์กรอย่างแท้จริง เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  เพื่อทำให้บริษัทสามารถ สร้างผลกำไร ได้โดยมีวิธีการคือการกำจัด Loss ทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป ด้วยการทำให้  “เป็นศูนย์”  และ “ป้องกันการเกิดซ้ำ , ป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิด” โดย ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อกำจัดความสูญเสียให้เป็นศูนย์  (Zero Loss)  ซึ่งเป็นภารกิจหลักและลักษณะเด่นของกิจกรรม TPM

            ซึ่งผมได้เขียน Thought Model ของ Pillar 1 : Focus Improvement Model ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกิจกรรมทั้งหมดจะมาจากนโยบายบริษัทหรือ Policy Deployment ตามด้วยการตั้งเป้าหมายจากข้อมูลจริง โดยการดำเนินการของทีมงานฝ่ายหรือส่วนงานที่ถูกเลือกสำหรับการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ซึ่งงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ Kaizen ที่เน้นการกำจัดความสูญเสียทั้ง 16 หรือ 16 major Loss ให้เกิดผลกำไรนั้นเอง

Kobetsu Kaizen Activity

 

หากจะบริษัทใดจะเริ่มกิจกรรมลดความสูญเสียอย่างจริงจัง  ผมขอเสนอแนวทางปฎิบัติ

Ten Step Implementation of Focus Improvement 

ซึ่งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินการตามคำแนะนำของ JIPM

Step 1: Select Model:  Equipment, Line and Process

Step 2: Organize Project Teams

Step 3: Understand Present Losses

Step 4: Set Improvement Themes and Targets

Step 5: Draft Improvement Plan

Step 6: Perform Analysis and Draft and Evaluate Countermeasures

Step 7: Implement Improvement

Step 8: Confirm Results

Step 9: Take Measures to Prevent Recurrence

Step 10: Horizontal Replication

Kobetsu Kaizen Activity 2

องค์กรที่ต้องการดำเนินการตามรูปแบบของตัวเอง ก็สามารถประยุกต์ได้ครับ สุดท้ายนี้รายละเอียดของทั้ง 10 Step จะอธิบายพร้อมเอกสารยกตัวอย่างในบทความถัดไป

“ ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไป

โดยไม่มีการปรับปรุงในส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์กร ”

 

เอกสารอ้างอิง :  JIPM – TPM® 600 Forms Manual Sample Formats for the 12 Steps of TPM Compiled by Japan Institute of Plant Maintenance

ติดตามข่าวสารด้านเพิ่มผลผลิตได้ที่ : engiperform.com

Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40bui8216v

#Coach_Art
#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged