Autonomous Maintenance Step 1 : Initial Cleaning (Cleaning and Inspection)

            หลังจากที่รู้และดำเนินการ Autonomous Maintenance Zero Step ไปแล้ว เราก็มีความพร้อมสำหรับก่อนเริ่ม AM Step 1  เราทุกคนก็จะทราบแล้วว่าเราทำกิจกรรม Autonomous Maintenance ทำ

 • เพื่ออะไรและใครได้
 • ประโยชน์จากการดำเนินการบ้าง

      ด้วยเหตุนี้เองการทำ Zero Step จึงจำเป็นต่อคนไทย เพราะวัตถุประสงค์ของ Autonomous maintenance ที่แท้จริง คือ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้กับผู้ควบคุมเครื่องจักร , ด้านการควบคุมสายการผลิต รวมถึงด้านการปรับปรุงและควบคุมเงื่อนไขให้กับผู้ควบคุมเครื่องจักร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดความสูญเสียให้หมด

ก่อนจะเริ่มเราต้องมารู้จักก่อรว่ามีพฤติกรรมที่นำไปสู่เครื่องจักรขัดข้องซึ่งจะมี 3 ข้อตามไฮไลท์สีแดง ซึ่งสามารรแก้ไขได้ถ้าดำเนินการ AM Step 1-3 จะสามารถลดปัญหาเครื่องขัดข้องแน่นอน ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้

 1. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพื้นฐาน
 2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้งาน
 3. เมื่อขัดข้อง แล้วแก้ไขเฉพาะจุดนั้น ไม่พิจารณาจุดอื่นๆ
 4. ออกแบบมาไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง
 5. ไม่มีทักษะในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักร

งั้นเราไปลุยกันำหรับของการทำ AM เรามาเริ่ม AM Step 1 กันเลยนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมทำ AM Step 1 มาเราควรเข้าใจบริบทของมันก่อน คือ Autonomous Maintenance Step 1 : Initial Cleaning (Cleaning and Inspection) หรือแปลเป็นไทย ก็คือ การทำความสะอาดและการตรวจสอบ โดยการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทุกซอกทุกมุมของเครื่องจักร  โดยวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 2 ข้อ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ด้านเครื่องจักร

 • กำจัดความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดจากความสกปรกและเศษขยะต่างๆ ที่อยู่ตามเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพแบบบังคับ
 • ทำให้เป็นจุดบพร่องที่ปรากฏเกิดขึ้น แล้วทำการฟื้นฟูสภาพ
 • จัดเตรียมเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการขันแน่น ทำความสะอาด เติมน้ำมัน หรือมาตรฐานชั่วคราวของชั่วคราวของ

ด้านคน

เมื่อเรารู้วัตถุประสงค์ของ AM Step 1 กันแล้ว ต่อไปผมจะแนะนำขั้นตอนการดำเนินการอย่างง่ายที่ผมใช้ในการของ AM Step 1 โดยการดำเนินการขั้นแรกที่คุณต้องทำ คือ

1.ทำสะอาดเพื่อตรวจวัดการเสื่อสภาพของเครื่องจักร  โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

2.ติด Tag ตามจุดบกพร่องและแสดงเป็น Visualize 

3.ปลด Tag  ( Tag ขาว ต้องปลด 100% นะครับ)

4.เขียน OPL ที่ได้จากการปลด Tag

  จากนั้นดำเนินการทำการสรุปข้อมูลเพื่อก้าวไปยัง AM Step 2 : Eliminate sources of contamination and and hard-to-access areas หรือการมาตรการตอบโต้ต่อแหล่งจุดรั่วและจุดที่เข้าถึงยาก

 1. กราฟจาก KPI (Trend Graph) และ Graph แยกประเภทข้อบกพร่องที่พบ
 2. CIL Time เวลาในการตรวจสอบ หล่อลื่น (Clean inspection lubricating)
 3. SOC (Source of Contamination Map) ผังแสดงตำแหน่งแหล่งกำเนิดจุดสกปรก ปนเปื้อน เพาะเชื้อ
 4. HTA (Hard to Access Map) ผังแสดงตำแหน่งที่เข้าถึงยาก ต่อการทำสะอาด ตรวจเช็ค หล่อลื่น ขันแน่น
 5. Tag List , Abnormal accumulate , OPL Record
 6. Provitional Tentative Standard AM Step 1 (มาตรฐานชั่วคราวของชั่วคราวของ Step 1)

จากการนั้นก็ขอประเมินผ่าน Step ตามเอกสารตรวจสอบการผ่าน Step ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ระดับ

Self-audit , Manager audit , Top Management audit

 หากจะพูดง่ายๆ AM Step 1  คือ

การทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning

เพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ

และฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้ได้

ตาม Basis condition นั้นเอง

Thought Model

AM Step 1.jpg

** รายละเอียดทั้งหมดเอกสารของ AM Step 1 มีมากกว่าบทความนี้นะครับ ในบทความหน้าจะแสดงตัวอย่างเอกสารที่ใช้จริงให้ทุกท่านได้รับชมต่อไป

#ก่อนที่จะพูดว่าทำไม่ได้ให้ลองทำ
#ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงในส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์กร

#TPMInstructor

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

Posted in UncategorizedTagged