7 Step : Create Daily Management

อะไรคือการบริหารงานประจำวัน แล้วมันสำคัญอะไรกับเรา !!!!

            เรื่องนี้ใช้ได้ผลกับคนที่มีเป้าหมาย เพราะเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเพื่อวัตถุประสงค์ หรือหากจะกำหนดขอบเขตกันจริงๆ แล้วการบริหารงานประจำวัน คือ การบริหารจัดการงานประจำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยงานนั้นๆ ต้องเป็นระบบ, ไม่มั่ว-ยุ่งเหยิงอลหม่าน รวมถึงใช้ข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการ

             แล้วอะไรล่ะเป็นการบอกกว่าการทำงานประจำกับการบริหารงานประจำแตกต่างกัน ผมเองสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ ได้ดังนี้ การทำงานประจำส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการทำอย่างเดียว ขอให้งานเสร็จไม่สนใจผลลัพธ์ว่าจะเป็นอย่างไร และส่วนใหญ่จะทำให้ยุ่งทั้งวัน เมื่อใกล้ส่งงานก็จะยิ่งยุ่ง ลักษณะนี้แสดงว่าทำงานประจำ  ส่วนการบริหารงานประจำจะเป็นงานที่ทำประจำให้ได้ตามภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ หากไม่ได้ตามเป้าหมายต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและปรับปรุงงานเดิมทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น หากคุณบริหารงานประจำได้จะส่งผลต่อการป้องกันการถดถอย ( Standardization for prevention ) ของงานคุณ ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นก้าวแรกของการพัฒนาบุคคลากรให้เข้าใจหลักการบริหาร

1

       ดังนั้น การสร้าง Daily Management ต้องมีองค์ประกอบ คือ มาตรฐานงาน , การควบคุมงานด้วยสายตา , การประชุและการประเมินจากหัวหน้า หรือเรียกว่าวงล้อนี้ว่า SDCA ก็ได้ เพราะในการที่คุณจะทำการปรับปรุงงานนั้นคุณต้องรับประกันได้ก่อนว่างั้นนั้นทำได้ตามมาตรฐานแล้วหรือยัง  แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำ DM นั้นจะต้องการดำเนินงานผ่านทั้งหมด 7 ขั้นตอน มีดังต่อไปนี้

  1. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเรา (S)
  2. มาตรฐานงาน (S)
  3. จุดควบคุมและตัวชี้วัด (S)
  4. ลงมือทำ (D)
  5. ตรวจสอบ โดยใช้ระบบควบคุมการมองเห็น ( Visual control ) (C)
  6. เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ ให้ดำเนินการแก้ไข หรือเรียกว่า Corrective Action ( มุ่งเน้นที่การแก้ไขไปได้โดยปกติอย่างรวดเร็ว) (A)
  7. หากสิ่งผิดปกตินั้นมีการแก้ไข มากกว่าที่มาตรฐานงานกำหนดไว้ ให้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานงานใหม่ หรือเรียกว่า Preventive Action (มุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น) (A)

ลองคิดกันเล่นๆนะครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีการบริหารงานประจำวันที่ดี ผลที่จะเกิดตามมาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนั้นก็คือ กำไรที่หายไปรวมถึงการเสียโอกาสอีกมากกว่า เห็นกันหรือยังครับว่าการบริหารงานประจำวันมีความสำคัญยังไง พูดง่ายๆก็คือ  การบริหาร S แบบมีประสิทธิผล นั้นเอง

2

#ก่อนที่จะพูดว่าทำไม่ได้ให้ลองทำ
#ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงในส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์กร

แนะนำหนังสือ LEAN ด่วน ของมีจำนวนจำกัด
.
การเริ่มต้นแบบLean: ผู้ประกอบการในปัจจุบันใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไร https://bit.ly/3e0aStM
ปรับปรุงการผลิตด้วยแนวคิดแบบลีน : Improving Production with Lean Thinking https://bit.ly/3uS96lo

#TPMInstructor #วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #hozenkaizen