ผลของการปรับปรุงที่ไม่สร้างผลกำไร

ผู้บริหาร ได้ถามกับทีมผมว่า “Saving จากงานปรับปรุงได้ เงินเป็นพันล้านแต่ทำไม บริษัทไม่มีกำไร”   เมื่อบริษัทมีกำไร คุณปรับปรุง ก็มีกำไรหรือมองคล้ายมีกำไร หากวันไหนบริษัทขาดทุน สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การลดต้นทุน ตามมาด้วยการการเพิ่มยอดขายของสินค้าทุน คำถามผมเกิดขึ้นทันที ผ่านการตั้งสมมติฐานว่า “ งานปรับปรุงทุกอย่าง ต้องสามารถคิดผลตอบแทนทางบัญชีเท่านั้น ”           จากนั้นผมก็เริ่มตรวจสอบตามสมมติฐาน ก็ได้พบว่างานปรับปรุงกว่า 60% ไม่สามารถคิดเงินทางบัญชีได้ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากการคิดคำนวณผลตอบแทนที่มุ่งเน้นค่าแตกต่างจากเป้าหมายหรือมองคล้ายมีกำไรจาการตั้งคำนวณเที่สับซ้อนไปมาเพื่อให้ได้ผลตอบแทน แต่สิ่งที่หน้ากลัวกว่านั้นคือการทำงานปรับปรุงจากการกำหนดจากการอยากทำหรือเป็นคำสั่งจากผู้บริหาร  เพื่อตอบสนองความต้องการของหัวหน้าที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทำให้เกิดปัญหาตามที่ผู้บริหารได้ตั้งคำถาม ซึ่งแนวทางแก้ไขนั้นมีรูปแบบมากมายทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก เช่น Six-Sigma , Lean ,TPS และ TPM  แต่ถ้าจะให้ยั้งยืนผมเสนอให้คุณใช้เครื่องมือบริหาร TPM เป็นระบบการจัดการที่หมาะกับองค์กรที่มีการใช้เครื่องจักรผลิตเป็นหลัก          โดยกิจกรรมลดความสูญเสียเป็นกิจกรรมหลักของ Focus Improvement หรือ การปรับปรุงเฉพาะจุด ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำกำไรให้องค์กรอย่างแท้จริง เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  หมายถึงทำให้บริษัทสามารถ สร้างผลกำไร ได้โดยมีวิธีการ คือการกำจัด Loss … Continue reading ผลของการปรับปรุงที่ไม่สร้างผลกำไร

Posted in UncategorizedTagged