คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?

เครื่องจักรที่คุณซื้อมาใช้ คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?           การวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรที่นิยามใช้กันในระดับสากลมีชื่อเรียกว่า Overall Equipment Efficiency หรือ OEE  โดยส่วนใหญ่การคำนวณ OEE จะมีค่าที่บ่งบอกประสิทธิภาพด้วยกัน 3 ค่า คือ Availability Rate , Performance Rate , Quality Rate  และนำค่าทั้ง 3 มาคูณกัน OEE = อัตราเดินเครื่อง x ประสิทธิภาพเดินเครื่อง x อัตราคุณภาพ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต แต่ละค่าจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่แตกต่าง ซึ่งตามทฤษฎีของ JIPM จะมีการหยุดและความสูญเสียหลักๆ ด้านเครื่องจักรด้วยกัน 8 ประการ เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณที่จะถูกต้องคุณต้องรู้ความสูญเสียและบันทึกค่าให้ถูกต้อง Availability Rate : มุมมองจะเน้นที่เรื่องของเวลา  (1) Failure losses = หยุดเครื่องจักรเสีย สาเหตุมาจากปัจจัยภายในเครื่องจักรหรือเครื่องเสีย คือ การหยุดฟังก์ชั่นของเครื่องจักร … Continue reading คุณใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง ?

Posted in UncategorizedTagged