Karakuri Kaizen อาวุธจากการพัฒนาคนแบบ TPM

Karakuri Kaizen  เป็นส่วนหนึ่งจากแนวคิด Monozukuri สู่ Hitozukuri  Monozukuri มีความหมายว่า คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการผลิตสินค้า และสร้างสรรค์ผลงานของญี่ปุ่น Hitozukuri มีความหมายว่า “การสร้างคน” โดยการสร้างคนนั้น ต้องมาจากการพัฒนา การอบรม การฝึกฝน เพื่อมีวัตถุประสงค์คือ การสร้างคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Dr. Toyoharu Tsumura ได้นิยามKarakuri Kaizen ไว้ว่า 1.กลไกนั้นเรียบง่าย  อะไรคือ กลไกที่เรียบง่าย นั้นก็คือการที่ไม่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนหรือควบคุม เช่น มอเตอร์ หรือเซ็นเซอร์แต่จะใช้การเคลื่อนไหวโดยโครงสร้างแบบ Analog เช่น สปริงหรือเฟื่อง เป็นต้น 2.เป็นการ Kaizen ที่ไม่ใช้เงิน ซึ่ง Karakuri Kaizen  เน้นการสร้างด้วยวัสดุราคาถูกและแรงขับเคลื่อนที่น้อย โดยส่วนมากที่นิยมใช้กันจะเป็นท่อ PVC หรือเศษเหล็กจากกองวัสดุเหลือใช้ภายในองค์กร ทำด้วยมือง่ายๆ 3.เป็นงาน Kaizen ที่กำจัด 3 Mu “ Muri, Muda, … Continue reading Karakuri Kaizen อาวุธจากการพัฒนาคนแบบ TPM

Posted in UncategorizedTagged