Karakuri Kaizen อาวุธจากการพัฒนาคนแบบ TPM

Karakuri Kaizen  เป็นส่วนหนึ่งจากแนวคิด Monozukuri สู่ Hitozukuri 

Monozukuri มีความหมายว่า คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการผลิตสินค้า และสร้างสรรค์ผลงานของญี่ปุ่น

Hitozukuri มีความหมายว่า “การสร้างคน” โดยการสร้างคนนั้น ต้องมาจากการพัฒนา การอบรม การฝึกฝน เพื่อมีวัตถุประสงค์คือ การสร้างคนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ซึ่ง Dr. Toyoharu Tsumura ได้นิยามKarakuri Kaizen ไว้ว่า

1.กลไกนั้นเรียบง่าย  อะไรคือ กลไกที่เรียบง่าย นั้นก็คือการที่ไม่มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนหรือควบคุม เช่น มอเตอร์ หรือเซ็นเซอร์แต่จะใช้การเคลื่อนไหวโดยโครงสร้างแบบ Analog เช่น สปริงหรือเฟื่อง เป็นต้น

2.เป็นการ Kaizen ที่ไม่ใช้เงิน ซึ่ง Karakuri Kaizen  เน้นการสร้างด้วยวัสดุราคาถูกและแรงขับเคลื่อนที่น้อย โดยส่วนมากที่นิยมใช้กันจะเป็นท่อ PVC หรือเศษเหล็กจากกองวัสดุเหลือใช้ภายในองค์กร ทำด้วยมือง่ายๆ

3.เป็นงาน Kaizen ที่กำจัด 3 Mu “ Muri, Muda, Mura ” ที่หน้างานการผลิต

Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น การประชุมอาจเกิดความสูญเปล่าได้ หากการประชุมนั้นกลายเป็นการถกเถียงกัน ทำให้เสียเวลาไปกับการประชุมที่ไม่ได้ข้อสรุป หรือในการทำกิจกรรมการขาย ถ้าไม่มีการวางแผนในการจัดพื้นที่การไปพบลูกค้า ก็จะเสียเวลาในการเดินทางและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

Mura หรือความไม่สม่ำเสมอ งานที่มีความไม่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน วิธีการทำงาน หรืออารมณ์ในการทำงาน ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผลงานตามไปด้วย นั่นหมายความว่า ผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หากทุกคนสามารถรักษามาตรฐานของงานไว้ได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในการประชุมไม่เคยมีผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าเลย ครั้งนี้ขาดนนั้น ครั้งนั้นขาดคนนี้ และในการทำกิจกรรมการขายก็เช่นเดียวกัน พนักงานอาจมีความตั้งในที่ไม่สม่ำเสมอ ถ้าไม่ถึงปลายเดือนก็ไม่พยายามขาย เป็นต้น

Muri หรือการฝืนทำ การฝืนทำสิ่งใดๆ ก็ตามมักทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เป็นการฝืนร่างกายซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว อาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ในการประชุม หากยังไม่มีการปรึกษาหารือที่มากเพียงพอ แต่กลับเร่งรัดให้มีการลงมติ ก็จะได้ข้อสรุปที่ผิดพลาด ส่วนในด้านการขายนั้น การฝืนลดราคาเพื่อให้ได้รับออเดอร์ หรือการรับงานที่ต้องส่งมอบเร็วเกินไปก็ไม่ส่งผลดีเช่นกัน

4.เพิ่มคุณภาพ, เพิ่มประสิทธิภาพ, ตรวจสอบได้ง่าย หรือเป็นการ Kaizen ที่ทำให้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ตามดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ของ PQCDSME ที่ส่งผลต่อการสร้างโครงสร้างบริษัทที่สร้างกำไรได้ หรือการทำ Cost Competitiveness = การมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ การมีต้นทุนต่ำ จะทำให้มีกำไรและราคาสินค้าและบริการอยู่ในระดับที่ดึงดูดลูกค้า จุดสำคัญคือ ประสิทธิภาพ (efficiency) ,ลดอัตราการสูญเสีย,ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าคู่แข่งทำให้ประหยัดเงินจำนวนมาก Download เอกสารดัชนีผลลัพธ์ของ TPM และคำจำกัดความ ได้ที่  http://bit.ly/2TwidWD 

ตัวอย่างการทำ Karakuri Kaizen จากงานMonodzukuri Test Certification Ceremony 2018 & Karakuri Kaizen Exhibition 2019 in Thailand

 

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
www.engiperform.com

Posted in UncategorizedTagged