TPM สร้างระบบการป้องกันล่วงหน้าแบบรูปธรรม

หลักการพื้นฐานของ TPM ว่าด้วยปรัญชาการป้องกันล่วงหน้า เป็นรูปแบบพื้นฐานในการสร้างผลกำไรที่โดยใช้ระบบการจัดการของ Autonomous Maintenance , Planned maintenance และ Education and Training  ซึ่งทั้ง 3 Pillar นี้ จะร่วมมือกันสร้างกลไกในการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม ผมขอเริ่มจากแนวคิดการปรัญชาการป้องกันล่วงหน้า ซึ่งประกอบไปด้วย 3 อย่าง ดังนี้ 1. ป้องกันการเสื่อม ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบประจำวัน : เป็นการตรวจสอบที่ง่ายที่สุด เริ่มด้วยการทำความสะอาดจุดมุ่งเน้นจะหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างได้เห็นชัดๆ คือการดำเนินการ Autonomous Maintenance Step 1 : Initial Cleaning (Cleaning and Inspection) หรือแปลเป็นไทย ก็คือ การทำความสะอาดและการตรวจสอบ โดยการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทุกซอกทุกมุมของเครื่องจักร เมื่อเรารู้สิ่งผิดปกติ ก็จะนำไปสู่การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้ได้ตาม Basis condition นั้นเอง 2.ตามมาด้วย วัดค่าความเสื่อม ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวัดแบบ … Continue reading TPM สร้างระบบการป้องกันล่วงหน้าแบบรูปธรรม

Posted in UncategorizedTagged