ข้อดีของปัญหา……ทำให้เราหาความรู้

หลายครั้งการทำงานของเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นที่ตัวเราเอง เหตุการณ์ต่างๆที่เราพบนั้นจะเป็นตัวกำหนดการเรียนรู้ของเรา ทำไมถึงบอกอย่างนั้น เพราะ " ปัญหา " คือ สิ่งที่ทำให้เราค้นหาความรู้   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่” กับ “สิ่งที่อยากให้เป็น” ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นที่ไม่น่าปรารถนา เราสามารถแบ่งประเภทปัญหาตาม รู้/ไม่รู้สาเหตุ และรู้/ไม่รู้วิธีแก้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เริ่มแรก เมื่อพบปัญหาโดยทั่วไปมักจะตัดสินปัญหาได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบรู้สาเหตุรู้วิธีแก้ แบบ C และแบบไม่รู้สาเหตุไม่รู้วิธีแก้ แบบ A ปัญหาแบบ C เป็นปัญหาพื้นๆให้ลงมือแก้ไขเลย   ปัญหาแบบ A เป็นปัญหาที่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้วิธีแก้ จึงต้องใช้ความพยายาม ในการหาสาเหตุด้วยการศึกษาอย่างละเอียดจากอาการและค้นหามาตรการแก้ไขหลังจากที่ทราบสาเหตุแล้ว จึงเป็นปัญหาที่มีคุณค่าสำหรับการใช้ความพยายามในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล ใช้เทคนิคในการสังเกตอาการ   ปัญหาแบบ D เป็นปัญหาที่ไม่รู้สาเหตุ แต่รู้วิธีแก้ไข ซึ่งจะทราบว่าเป็นประเภท D มาจากการแก้ปัญหาแบบ … Continue reading ข้อดีของปัญหา……ทำให้เราหาความรู้