5 เทคนิคการบริหาร OEE ให้ได้มีประสิทธิผล

           จากที่ผมได้ไปให้คำปรึกษาด้านเพิ่มผลผลิตโรงงานขนาด Size S กับ M  ซึ่งมีพนักงานประมาณ 100-200 คน/โรงงาน ซึ่งทั้ง 3 โรงงานมีการใช้เครื่องจักรเป็นในการแปรรูปสินค้าเป็นหลัก ซึ่งผมเองได้ทำการ Gamba ลงพื้นที่ในโรงงานเพื่อสำรวจการหาความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ซึ่งผมเองก็ได้พบประเด็นมากมายระหว่างการผลิต เมื่อดูกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น ผมและทีมงานของโรงงานได้มานั่งคุยกันเพื่อพิจารณาหา Gap ในการปรับปรุงเพื่อลดต้นของโรงงาน        เนื่องจากโรงงานทั้ง 3 แห่งใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลัก ผมเลยตั้งคำถามมุ่งเน้นไปการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรซึ่งเป็นที่นิยม คือ OEE หรือ Overall  Equipment  Efficiency ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เป็นตัววัดเพื่อตัดสินว่า เวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดินนั้น  ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ( อัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรสร้างมูลค่าเพิ่ม )  ซึ่งค่า OEE นั้นต้องมาจากการคำนวณ ซึ่งมีค่าของเวลาหยุดของเครื่อง  ความเร็วการผลิตต่อชั่วโมงและของเสีย               … Continue reading 5 เทคนิคการบริหาร OEE ให้ได้มีประสิทธิผล