โลกของการทำงานแบบ SDCA / PDCA Cycle

             ชีวิตการทำงานมันไม่ได้ง่ายและยากเกินไปสำหรับทุกท่าน ขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจแนวคิดการทำงานหรือไม่ ผมจำได้ว่าตอนเริ่มทำงานใหม่เราจะมุ่งเน้นการทำงานที่หัวหน้าสั่ง เพราะเราไม่รู้จะทำอะไรและยังไม่เคยลิ้มลิงการทำงานอย่างแท้จริง เมื่อผมทำงานผ่านไป 3 ปี งานเริ่มเยอะตามตำแหน่งหน้าที่และความมีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ความรู้ที่เรียนมาเริ่มใช้งานไม่ได้ ต้องหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จนผ่านไป 10 ปีที่ผ่าน ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร งานแบบไหน มันก็มีการทำงานแค่ 2 แบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โลก คือ PDCA และ SDCA อะไรคือ PDCA และ SDCA ???               PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง เป็นแนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA … Continue reading โลกของการทำงานแบบ SDCA / PDCA Cycle