ข้อดีเกี่ยวกับการใช้ SMED (Single Minute Exchange of Die) สำหรับปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว Quick Changeover

ทำไมเราต้องทำ Quick Changeover ??? ประเด็นแรก เกิดจากความสูญเสียจากการปรับแต่ง หรือ Set up & Adjustment Loss  ซึ่งเป็นความการสูญเสียที่ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรลดลง (Equipment) มุมมองภายในทำงานไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐาน ประเด็นที่สอง เป็นความสูญเสียจากการปรับแต่ง หรือ Set up & Adjustment Loss  เวลาเนื่องจากการปรับลดการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกค้าหรือตลาด ในมุมมองภายนอก งานขายต้องขายของตาม “ ความต้องการของลูกค้า ” นั้นสำคัญ  เพราะถ้าเราผลิตสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการแล้วนั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอน (ผู้ปฎิบัติการนั้นไม่มีใครอยากเปลี่ยนรุ่นผลิต) ในแวดวงโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนั้น เราเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีเปลี่ยนแปลงรุ่นการผลิต (Job Change) , เปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้า (Product Change) มักจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเหตุการณ์หรืออาการที่ผมพบเป็นประจำ เช่น ถอดประกอบช้ากว่าค่าที่กำหนด , ติดตั้งเสร็จไม่สามารถผลิตของดีได้ และสุขภาพจิตเสียทุกครั้งเมื่อรู้ว่าต้องเปลี่ยนรุ่น (อันนี้อารมณ์ของผู้เขียนเอง 555) เป็นต้น ธุรกิจบางประเภทนั้นแข่งขันด้วยการเปลี่ยนเร็วที่สุด เช่น การแข่งรถสูตรหนึ่ง หรือ … Continue reading ข้อดีเกี่ยวกับการใช้ SMED (Single Minute Exchange of Die) สำหรับปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว Quick Changeover