วัฏจักรการควบคุมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

งานดูแลรักษาเครื่องจักรตัวตนเองนั้น (Autonomous Maintenance)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการคืนสภาพพื้นฐานเครื่องจักร หรือ Basic Condition ผ่านการดำเนินการทั้งหมด 7 ขั้นตอน  ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ผมเองก็ดำเนินการ AM ผ่านมาหลากหลายอุตสากรรมซึ่งมีความยากง่ายต่างกัน แต่สิ่งที่ผมทำทุกที่คือ การทำกิจกรรม AM ให้ง่ายและเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ โดยผลเองจะสรุปให้อยู่ในรูปแบบ PDCA ได้ดังนี้ เริ่มด้วย AM Step 1 : การตรวจเช็ค (Check) และหาจุดบกพร่อง เปรียบได้เป็นการตรวจสุขภาพเครื่องจักรของท่าน ผ่านการทำความสะอาดขั้นต้น (การทำสะอาดและการตรวจเช็ค)  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 3 ทักษะดังนี้ เพิ่มทักษะในการค้นพบข้อบกพร่อง เพิ่มทักษะการแก้ไข ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับสู่ Basic condition กำจัดความสูญเปล่าหรือ Muda (ทุกอย่างที่เกินความจำเป็น ทั้งสิ่งของและขั้นตอนการทำงาน) ตามมาด้วย AM Step 2 : การลงมือทำ (Act.) ที่เน้นการปรับปรุงที่ก่อให้ความสกปรกและตำแหน่งที่ยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความสกปรกและตำแหน่งที่ยากลำบากในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นการใช้ทักษะการ Kaizen … Continue reading วัฏจักรการควบคุมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

Posted in UncategorizedTagged