วัฏจักรการควบคุมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

งานดูแลรักษาเครื่องจักรตัวตนเองนั้น (Autonomous Maintenance)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการคืนสภาพพื้นฐานเครื่องจักร หรือ Basic Condition ผ่านการดำเนินการทั้งหมด 7 ขั้นตอน  ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ผมเองก็ดำเนินการ AM ผ่านมาหลากหลายอุตสากรรมซึ่งมีความยากง่ายต่างกัน แต่สิ่งที่ผมทำทุกที่คือ การทำกิจกรรม AM ให้ง่ายและเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ โดยผลเองจะสรุปให้อยู่ในรูปแบบ PDCA ได้ดังนี้

วัฏจักรการควบคุมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

เริ่มด้วย AM Step 1 : การตรวจเช็ค (Check) และหาจุดบกพร่อง เปรียบได้เป็นการตรวจสุขภาพเครื่องจักรของท่าน ผ่านการทำความสะอาดขั้นต้น (การทำสะอาดและการตรวจเช็ค)  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด 3 ทักษะดังนี้

  1. เพิ่มทักษะในการค้นพบข้อบกพร่อง
  2. เพิ่มทักษะการแก้ไข ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้กลับสู่ Basic condition
  3. กำจัดความสูญเปล่าหรือ Muda (ทุกอย่างที่เกินความจำเป็น ทั้งสิ่งของและขั้นตอนการทำงาน)

Autonomous Maintenance Step 1

ตามมาด้วย AM Step 2 : การลงมือทำ (Act.) ที่เน้นการปรับปรุงที่ก่อให้ความสกปรกและตำแหน่งที่ยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความสกปรกและตำแหน่งที่ยากลำบากในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นการใช้ทักษะการ Kaizen  (ทำไคเซ็นเพื่อทำงานได้ง่าย ใช้เวลาน้อบลง เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา)

สำหรับการกำจัด 4 K  :  Kiken  Kitanai  Kusai  Kitsui (อันตราย  สกปรก เหม็น ที่ทำงานหนัก)

– Kaizen  แก้ไขแหล่งกำเนิด  ความสกปรก   การปนเปื้อน  รั่ว ซึม  ฟุ้งกระจาย หก  ตก หล่น

– Kaizen แก้ไขต่อจุดที่ยากลำบาก ในการทำสะอาด  หล่อลื่น เติมน้ำมัน ตรวจสอบ

เน้นทำไคเซ็นให้ทำได้ง่ายขึ้น  เวลาต้องลด  (CILT Time)

AM Step2

ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับเบื้องต้นนี้ AM Step 3 : การจัดทำมาตรฐานชั่วคร่าว : การทำความสะอาด ,ตรวจสอบ, หล่อลื่น , ขันแน่น เป็นการดำเนินการวางแผนตรวจเช็คตามเกณฑ์มาตรฐาน (Plan , Do)  เพื่อมุ่งเน้นองกันการเสื่อมสภาพ  (รักษาสิ่งที่ฟื้นฟู จาก Step 1 และ สิ่งที่ไคเซ็น จาก step 2 ไว้ให้ได้) ปรับปรุงการควบคุมด้วย Visual Control เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสะอาดและตรวจสอบ และมาตรฐานชั่วคราว  (ที่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพแบบเร่ง ได้อย่างแน่นอนในเวลาอันสั้น) โดยจัดทำด้วยตัวเอง ปฏิบัติด้วยตัวเอง อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว สาธิตให้ดูได้

AM Step 3

เพียงเท่านี้เครื่องจักรของท่านก็จะสามารถรักษาสภาพได้อย่างครบถ้วน แบบ PDCA

 

กิจกรรม AM Step 4,5,6,7  เขียนต่อครั้งหน้า  😀😀😀

.
😀😀😀
#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
www.engiperform.com

 

Posted in UncategorizedTagged