TPM กับบทบาทของหน่วยงานผลิตและหน่วยงานบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) นั้นจะต้อง 2 ส่วนงานหลักที่ต้องหันหน้าเข้าหากันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือส่วนงานผลิตและส่วนงานซ่อมบำรุง เพราะทั้ง 2 ส่วนงานนี้ถือเป็นกำลังหลัก ส่วนงานผลิตถือกำลังคนและใช้เครื่องจักรในการผลิต ส่วนงานซ่อมบำรุงถือกำลังเครื่องจักรและซ่อมเครื่องจักรเมื่อเกิดเหตุชำรุด

เครื่องมือบริหาร TPM นั้นมีอยู่เสาที่เป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษอย่างแท้จริง ไม่มีเครื่องมือไหนที่จะเน้นการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบจริงจัง โดยแนวคิดมาจากว่า

“ เราจะดูแลเครื่องจักรของเราเอง ”

โดยเน้นการการปรับปรุงสภาพหน้างานจริง เสานั้นก็คือ Autonomous Maintenance  นั้นเอง หากมองบริบทของเสานี้จะพบว่าเป็นการพัฒนาบุคคลอย่างเป็นขั้นตอน เพราะพัฒนาบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มผลผลิตขององค์กร  การฝึกให้พนักงานรู้และชำนาญด้านเครื่องจักรเป็นเป้าหมายสูงสุด

หลายคนเคยสงสัยว่าทำไมต้องทำกิจกรรม Autonomous Maintenance ผมเองก็เช่นเดียวกัน  เพื่อให้ภาพชัดๆ คุณลองจินตนาการเป้นพนักงานฝ่ายผลิตและกำลังใช้เครื่องจักรในขณะเดียวกันนั้นเครื่องจักรของคุณก็หยุดจะเสียตามลำดับ ทำให้ต้องตามช่างบำรุงมาซ่อม หากใช้เวลาซ่อม  5-10 นาที ก็คงดีแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงและอีกอย่างนึงที่สำคัญในโลกปัจจุบันนี้ คือ การเจริญเติบโตของเหล่าหุ่นยนต์มีมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งทำให้ความต้องการ บุคคลทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแต่ละครั้งนั้น จะมีแต่มนุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่สามารถเป็นผู้ป้อนข้อมูลคำสั่งเข้าไปในระบบ เพื่อออกคำสั่งให้แก่หุ่นยนต์ได้ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำงาน AM vs PM

.

บทบาทของหน่วยงานผลิตและหน่วยงานบำรุงรักษาในกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง           

การแยกประเภทใหญ่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการบำรุงรักษา

 1. กิจกรรมบำรุงรักษา : หยุดยั้งเครื่องเสีย แก้ไขเครื่องเสีย
 2. กิจกรรมไคเซ็น : ยืดอายุการใช้งาน  ลดเวลาการบำรุงรักษา  กำจัดการบำรุงรักษาให้หมดไป

วิธีการของกิจกรรมบำรุงรักษา

 1. การเดินเครื่องปกติ
 2. การบำรุงรักษาประจำวัน การบำรุงรักษาตามรอบ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

วิธีการของกิจกรรมไคเซ็น

 1. การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุง -> ไคเซ็นความน่าเชื่อถือ ไคเซ็นความง่ายในการบำรุงรักษา
 2. การป้องกันการบำรุงรักษา -> การออกแบบที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : กิจกรรมของส่วนงานผลิต

 1. กิจกรรมป้องกันการเสื่อมสภาพ

1.1 การเดินเครื่องอย่างถูกต้อง (ป้องกัน Human Error)

1.2 จัดเตรียมเงื่อนไขพื้นฐาน (ทำความสะอาด หล่อลื่น ขันแน่น)

1.3 ปรับแต่ง (โดยเฉพาะการปรับแต่งในการเดินเครื่องหรือ Set up)

1.4 บันทึกข้อมูลการปรับแต่งหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ

1.5 ความร่วมมือกับหน่วยงานบำรุงรักษาในการพิจารณามาตรการไคเซ็น

 1. กิจกรรมตรวจวัดความเสื่อมสภาพ

2.1 การตรวจสอบประจำวัน

2.2 ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบตามรอบ

 1. กิจกรรมฟื้นฟูการเสื่อมสภาพ

3.1 การซ่อมบำรุงเล็กน้อย (การเปลี่ยนชิ้นส่วนง่าย ๆ หรือการแก้ไขแบบปัจจุบันทันด่วน)

3.2 การแจ้งเรื่องเครื่องเสีย และสภาพข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3.3 การสนับสนุนการซ่อมแซมกะทันหัน

 

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง : กิจกรรมของส่วนงานบำรุงรักษา

 1. กิจกรรมบำรุงรักษาซึ่งเป็นงานดั้งเดิม
 2. สนับสนุนกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตนเองของหน่วยงานเดินเครื่อง

เนื้อหาการสนับสนุนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง Step 1 ถึง Step 3

 1. การอบรมชี้แนะเรื่องโครงสร้าง ฟังก์ชั่น ชื่อชิ้นส่วน ส่วนที่ไม่ควรถอดของเครื่องจักร
 2. การอบรมชี้แนะการหล่อลื่น รวมประเภทสารหล่อลื่น และชี้แนะการจัดทำมาตรฐานการหล่อลื่น

(จุดหล่อลื่น ประเภทสารหล่อลื่น รอบการหล่อลื่น)

 1. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีต่อกิจกรรมไคเซ็น เช่น มาตรการแหล่งต้นตอ มาตรฐานจุดทำความสะอาดได้ยากและสร้างประสิทธิภาพ เป็นต้น
 2. การจัดการอย่างรวดเร็วต่อการแจ้งซ่อมข้อบกพร่อง เช่น การเสื่อมภาพ เงื่อนไขพื้นฐาน เป็นต้น

เนื้อหาการสนับสนุนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง Step 4 ถึง Step 5

 1. การอบรมชี้แนะเกี่ยวกับการขันแน่น เช่น โบลต์ นัท เป็นต้น
 2. การอบรมชี้แนะทักษะการ tenken และจัดทำมาตรฐาน tenken (จุดสำคัญ รอบ เป็นต้น)
 3. ค้นคว้า พัฒนาเทคโนโลยีการบำรุงรักษา ตลอดจนกำหนดมาตรฐานการบำรุงรักษา
 4. บันทึกผลการบำรุงรักษา สร้างระบบสารสนเทศการบำรุงรักษา และระบบการวัดผลการบำรุงรักษา
 5. ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์เครื่องเสีย และดูผลของกิจกรรมป้องกันเครื่องเสียรุนแรงเกิดซ้ำ
 6. ร่วมมือกับหน่วยงานออกแบบพัฒนาเครื่องจักร (การออกแบบMP กิจกรรมการควบคุมตั้งแต่ระยะต้น)
 7. การควบคุมอะไหล่สำรอง จิ๊กเครื่องมือ เอกสารเทคโนโลยี

AMPM

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่

Autonomous Maintenance กับแนวคิดสร้างกิจกรรมป้องกันความสูญเสีย http://bit.ly/2OrtFAA

Initial Cleaning (Cleaning and Inspection) http://bit.ly/2MkyuOB

Countermeasure for contamination sources and hard-to-access http://bit.ly/2NbPFhV

Establish Tentative Standard http://bit.ly/2BNkNCX

10 Step เทพ :Planned Maintenance http://bit.ly/2tPb7Bw

.

.

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#Productivityengineer

Posted in UncategorizedTagged