5 วิธี ลดต้นทุนอย่างรวดเร็ว

โควิด-19 ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของโลก

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็กระทบไปหมด ค้าขายไม่ได้ ไปทำงานไม่ได้ ออกจากบ้านไม่ได้ และต้องทำงานที่บ้าน

หลายๆ อย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  และคุณต้องอยู่กับมันให้ได้

บริษัทหรือองค์กรก็เช่นเดียวกัน ต้องปรับตัวให้อยุ่รอด กำจัดหรือตัดอะไรได้ก็ต้องทำ

เริ่มด้วยการออกมาตรการรัดเข็มขัดที่เรียกว่า “การลดต้นทุน”

ผมเองในฐานมนุษย์เงินเดือน ต้องทำเรื่องนี้อย่างเร่งด้วย ซึ่งผมเองเลยงัดวิชา TPM มาใช้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถแบ่งการหาแนวทางการลดต้นทุนได้ 5 วิธี ลดต้นทุนอย่างรวดเร็ว ที่ทำได้เลย ทำได้เร็วดังนี้

  1. ลดการรั่วไหลของพลังงานในโรงงานซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงาน (Energy losses) การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า,  เชื้อเพลิง,  ไอน้ำ,  ลม,  น้ำ  (รวมทั้งการกำจัดน้ำเสีย)16 Major loss Engiperform
  2. ลดการรั่วไหลหรือสาเหตุให้เกิดของเสีย (Quality defect source) ของวัตถุดิบ เช่น จุดรั่วไหม สิ่งแปลกปลอม ฝุ่น  เศษวัสดุ  เศษโลหะ  สนิม   แมลง ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับวัตถุดิบสำหรับการผลิต
  3. การรักษา Basic Condition ของเครื่องจักรเพื่อลดอัตราการเร่งเสื่อมของเครื่องจักร ยิ่งทำเร็ว รู้เร็ว จะลดเวลาการหยุดของเครื่องจักรได้อย่างแน่นอน ผ่านการการป้องกันการเสื่อมของเครื่องจักร การใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากคน , การปรับแต่งเครื่องอย่างถูกวิธี , ดูแลเครื่องจักรขั้นพื้นฐาน (ทำความสะอาด หล่อลื่น และขันแน่น) การวัดการเสื่อมของเครื่องจักรการตรวจสอบประจำวัน โดยตรวจเช็คโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5AM 7 Step
  4. การไม่ผลิตของเสีย ซึ่งเกิดจากการเกิดของเสียจากเครื่องจักรและการนำกลับมาผลิตซ้ำ  (Quality Defect & Reprocessing losses) สูญเสียจากการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพกลับมาเข้าขบวนการผลิตซ้ำอีกครั้ง, สูญเสียจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ,  การตีกลับของสินค้า (Reject) หรือสูญเสียรายได้ จากคุณภาพสินค้าที่ตกต่ำ
  5. การสูญเสียจากต้นทุน (Cost loss) ต้นทุนในกระบวนการและการใช้จ่ายเงิน ในสำนักงาน โดยหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อลดการใช้วัสดุหรืออุปกรณืที่ไม่จำเป็น ที่นิยมกันมากๆ หรือ Paper less project

การลดต้นทุนทุกอย่างต้องออกมาในรูป Tangible Financial Benefits หรือ ผลประโยชน์ทางการเงินที่จับต้องได้ ผ่านการตรวจสอบย้อนกลับได้ทางบัญชี

สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะคิดโครงการลดต้นทุนมากหรือน้อย ทักษะนี้จะติดตัวคุณไปตลอดกาล ยิ่งแก้ไขปัญหาได้มาก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการสร้างกำไรสไตส์ TPM

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ