มาตรการเพื่อไปสู่ Zero Breakdown

1 ในปัญหาของโรงงาน คือ เครื่องจักร Breakdown เมื่อผมเข้าโรงงานใหม่ ด้วยความคาดหวังจะสร้างโรงงานที่ใช้เครื่องมือบริหาร TPM สร้างกำไร แต่คำถามแรกที่ได้รับหลังจากทำงานไปสักระยะคือ เครื่องจักร Failure จะทำอย่างไรดี ซึ่งเป็นคำถามจากผู้จัดการผลิต  ผมเองก็ตอบไปตรงๆว่า  “ไม่รู้ครับ” แต่ผมมีจุด Check point เพื่อช่วยตรวจสอบว่าระบบป้องกันการเกิด Breakdown ยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ การตรวจว่าคุณได้ทำคู่มือการทำงาน ทำตามเงื่อนไขการผลิตหรือทำตามแผน PM หรือไม่ หากคุณละเลยการดำเนินการก็จะมีแนวโน้มที่คุณจะเจอ เครื่องจักร Breakdown แน่นอนรายการที่คุณต้องไปตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ การจัดเตรียมเงื่อนไขพื้นฐาน เงื่อนไขพื้นฐาน คือ การทำความสะอาด ขันแน่น หล่อลื่น และตรวจสอบ. Failure นั้นเกิดจากการเสื่อมสภาพ กลไกจะค่อยๆ เสื่อมที่ละน้อยตามเวลาที่ผ่านไป และไม่ได้มีการดำเนินการในเงื่อนไขพื้นฐานทั้ง 4 อย่าง การปฎิบัติตามเงื่อนไข เครื่องจักรแะอุปกรณ์ มีเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ ซึ่งหากเราดำเนินการตามเงื่อนไขนั้นแล้ว คงจะไม่เกิด failure ขึ้นง่ายๆ การฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ต้องทำการตรวจสอบอย่างถูกต้อง … Continue reading มาตรการเพื่อไปสู่ Zero Breakdown

Posted in UncategorizedTagged