One Point Lesson เอกสารที่เป็นมากกว่าความรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการสอนงานนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น Work instrution , Standard work หรือ เอกสารอื่นๆ มากกว่า ซึ่งแต่ละเอกสารก็มีจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน ยกตัวอย่าง

Work instrution = จะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไรในสถานการณ์ที่กำหนด

Standard work = จะบอกสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อให้งานเสร็จในครั้งแรก

แต่ในความเป็นจริงเรื่องหนึ่งที่ผมพบ การที่เราทำงานทุกวันนั้นมีเรื่องราวมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และจำเป็นต้องสื่อสารให้กับทีมงานรับทราบ  เพราะเมื่อผ่านไปเป็นเวลานาน เราก็อาจจะลืมเรื่องราวนั้นๆ แล้ว

ผมได้เรียนเครื่องมือหนึ่งจากการทำ TPM ใน Autonomous Maintenance หรือ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตัวเอง ที่มีชื่อเรียกว่า บทเรียนเฉพาะจุด (One Point Lesson) ซึ่งเป็นการสรุปสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในกระดาษ 1 ใบ และสามารถช่วยผมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสื่อสารได้ดีมาก

ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท

 • ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)  คือ ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษา การใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem case)  คือ ความรู้เรื่องปัญหาที่เคยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
 • สิ่งใหม่ที่ได้ปรับปรุง (Improvement case)  คือ ความรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์หรือปรับปรุงใหม่

รูปตัวอย่าง

EX OPL

การดำเนินการใช้นั้น ขึ้นอยู่กลับบริบทขอบริษัทหรือองค์หรนั้น ซึ่งผมเองก็มีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ตัวอย่างเรื่องที่ควรสรุปประเด็นสำคัญ เช่น Know-How หรือมาตรฐาน, ตัวอย่าง, วิธีการไคเซ็น 

 • ชีทความรู้พื้นฐานประเด็นสำคัญที่ต้องรู้
 • ชีทตัวอย่างปัญหาประเด็นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหาเดิมหรือยับยั้งการเกิดปัญหา
 • ชีทตัวอย่างการไคเซ็นประเด็นแนวคิดและวิธีดำเนินการไคเซ็นที่นำไปสู่ผลสำเร็จ
 • การถ่ายทอดการอบรม พื้นฐานเครื่องจักร วิธีใช้เครื่องจักรคุณภาพ สะสาง สะดวก Khow-how
 • ตัวอย่างสิ่งดีๆที่ค้นพบ ตัวอย่างการค้นพบ การซ่อมการเปลี่ยน การเช็คด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การทำงานที่ปลอดภัย
 • Know-how การไคเซ็นที่ได้ผลคำนวณผลที่ได้รับตำราทักษะการไคเซ็นการขยายผลต่อไป

EX OPL 1

** เน้นย้าอีกครั้งและเพิ่มความเข้าใจโดยการสอนเฉพาะเรื่อง (One-point Lesson) 

 • ความรู้พื้นฐาน :   ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้
 • กรณีปัญหา :   อะไรคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และจะป้องกันอย่างไร
 • การปรับปรุง :   วิธีการแก้ไขที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

เมื่อคุณทำ OPL เยอะๆแล้ว ก็สามารถเลือกเรื่องที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปปรับปรุงใน Work instrution และStandard work  ได้ต่อไป 

OPL Contest

Cr. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น) รูปใช้เพื่อการศึกษา

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#HozenKaizen

Posted in UncategorizedTagged