อยากเริ่มทำงานเพิ่มผลผลิตในองค์กรทำยังไง

มีน้องคนนึง inbox มาถามเรื่องการสร้างระบบเพิ่มผลผลิต ควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับ

หลังจากคุยกันไปสักพักก็ได้ขอสรุปที่น่าจะเหมาะสมกับองค์กรของน้องเค้า ที่ต้องถามเยอะเพราะการสร้างระบบการเพิ่มผลผลิตนั้นแม้จะรูปแบบการดำเนินการที่คล้ายๆกันหลายองค์กร แต่อย่าลืมวัฒธรรมองค์กรนั้นต่างกัน บางที่จริงจังกับการทำงาน บ้างที่สนุกกันเป็น Event ไม่ได้ต้องการสร้างระบบ 

สิ่งแรกที่คุณต้องดำเนินการ คือ Lean Mfg System Plant Audit หรือ Fact finding เพื่อหา Gap ในการปรับปรุงโรงงาน คุณจะทำเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาก็ได้ เพราะสิ่งที่สำคัญนั้นคือ การมองให้เห็นถึงปัญหา

ตามมาด้วยการประเมินความสูญเสียและความสูญเปล่าให้เป็นมูลค่าที่เรียกว่า “ เงิน “  เพราะทุกบริษัทนั้นเปิดมาเพื่อผลกำไร

เมื่อเห็นตัวเลขที่นำออกมาแล้วทำไว้ในใจก่อน  จากนั้นก็คุณต้องมาศึกษาเครื่องมือบริหารให้เหมาะสมกับคุณ  ยกตัวอย่างที่เห็นกันชัดๆของค่ายญี่ปุ่น คือ TQM TPM TPS (LEAN)  โดยทั้ง 3 เครื่องมือบริหารนี้ก็จะมีลักษณธเด่นต่างกัน

©Seiichi Nakajima

เมื่อเลือกเสร็จแล้วคุณต้องก็มาจัดทำโครงการเพื่อนำเสนอ งานนี้คุณต้องเขียนออกและนำเสนอโครงการได้ดี เพราะผู้บริหารแต่ละท่านนั้นมีความต้องการไม่ได้เหมือน ต้องไปเก็บรายละเอียดให้ดีๆครับ   

หากใครเลือก TPM จะมุ่งเน้นโรงงานที่มีเครื่องจักรเป็นฐานการผลิตหลัก และถือเป็นเครื่องมือที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JIPM ซึ่งการดำเนินการนั้นจะมาลักษณะแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน แม้แต่การที่คุณจะเริ่มดำเนินการ TPM ก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากหนังสือ “ การดำเนินการกิจกรรม TPM เพื่อการปฎิรูปการผลิต ”

ได้ระบุไว้ด้วยกัน 12 ขั้นตอน Startup for the 12 Steps of TPM

เริ่มจากวัตถุประสงค์ (Objective)

– การเพิ่มผลผลิตที่เห็นผลชัดเจน

– เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีชีวิตชีวา

– เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากร

PREPARATION  (ขั้นเตรียมการ)  3-6 Months

1.            ผู้บริหารสูงสุดประกาศให้นำ TPM เข้ามาใช้พัฒนาองค์กร

2.            อบรมให้ความรู้ TPM แก่พนักงานทุกคนและประชาสัมพันธ์

3.            แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม TPM

4.            กำหนดนโยบายและตั้งเป้าหมาย

5.            เขียนแผนดำเนินงานหลัก

6.            พิธีเปิด

IMPLEMENTATION  (ขั้นดำเนินการ)  3 years

7.            สร้างองค์ประกอบให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.1          การปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสีย

7.2          การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

7.3          การบำรุงรักษาตามแผนงาน

7.4          การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเดินเครื่องและบำรุงรักษา

8.            การจัดการเครื่องจักรใหม่

9.            การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ

10.          การปรับปรุงสำนักงาน

11.          การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

CONSOLIDATION  (ขั้นประสบความสำเร็จ)

12.          ดำเนิน TPM อย่างต่อเนื่องและยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น

สุดท้ายนี้องค์กรที่จะอยู่รอดได้ต้องทำงานปรับปรุงและธำรงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใครตั้งใจทำงานด้านนี้ก็ยังเป็นทักษะที่ติดตามสำหรับเตรียมบินได้ในอนาคต

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #HozenKaizen