สร้างระบบป้องกันการแก้ไขปัญหาแบบ LEAN

แจ้งปัญหาแบบปืนกล เป็นรูปแบบการทำงานแบบไร้ซึ่งกลยุทธ์ หรือ มวยวัด  เกิดปัญหาอะไรแจ้งหมด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆ  การปฎิบัติจะเห็นได้คือการแก้ไขแบบ Fire fighter เน้นที่การแก้ไขปัญหาไปวันๆ โดยมองจากผลกระทบปัจจุบันเป็นหลัก  มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้โดยปกติ แต่มิได้มุ่งเน้นในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อการป้องกันในอนาคต

คุณทำได้เพราะมันคืองานสำคัญและด่วน  แต่ต้องไม่ให้เกิดขึ้นบ่อย  หากเกิดขึ้นบ่อยจะมีอาการทำตัวยุ่งไปหมดซึ่งเป็นรูปแบบของความขี้เกียจที่จะคิดหรือการทำอะไรโดยไมได้ไตร่ตรอง เรียกภาวะ งานท่วมหัวจนทำอะไรถูก

Eisenhower Matrix

ทางออกที่ผมเห็นจากบริษัทชั้นนำที่ดำเนินการกันและประสบความสำเร็จนั้นจะเน้น

“ การทำงานสำคัญ แต่ไม่ด่วน ”  

เช่น งานป้องกันการเกิดเกตุซ้ำ , งานพัฒนาระบบ , งานพัฒนากลยุทธ์ , งานพัฒนาคน เป็นต้น  

ผมเองก็ได้นำระบบ LEAN Manufacturing เข้ามาในการจัดการ เพื่อใช้จัดระบบความคิด และกำหนดกลยุทธ์ของแผนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งปรัชญาในการผลิตที่ถือว่า

“ ความสูญเปล่าเป็นตัวทำให้เสียเวลา ” ที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและควรที่จะมีการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ใน การกำจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป  และเป็นเครื่องบริหารที่เข้าใจง่ายและสามารถทำได้เลย โดยที่ไม่ได้ต้องรอ แค่ลงมือทำอย่างเป็นระบบ

เพื่อมุ่งนั้นการสร้างระบบการกำจัดความสูญเปล่าจากระบบการทำงานและลดต้นทุน ผ่านดัชนี้ชี้วัด PQCDSME

หากใครยังติดกับงานที่ยุ่งไปหมด ลองหยุดและนั่งเฉยๆ สัก 10 นาที จากนั้นเริ่มแบ่งงานตัวออกเป็น 4 ส่วน คุณเองจะได้งานที่คุณต้องทำจริงๆ  

นชีวิตจริงอย่ามัวเผลอ ทำแต่ถูกต้อง จนไม่ได้ใส่ใจเรื่อง ทำถูกตัว !!!

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#hozenkaizen