5 สิ่งที่ต้องทำการเริ่มแก้ปัญหา

“ เฮ้น้อง เราจะเพิ่ม OEE ได้อย่างไรว่ะ ” คำถามจาก GM Plant พูดขึ้นมาถามผม เพราะ OEE ของโรงงานไม่ได้ตามเป้าหมายมา 3 เดือน ติดต่อกัน

ยืนคิดอยู่สักแปปก็เดินไปหา GM พร้อมปากกาไวด์บอร์ดไปที่กระดาน พร้อมลงมือเขียน Thought model  การสร้างระบบกำจัดตวามสูญเสียอย่างง่ายๆ (เอามาทำให้มันดูง่าย)

แต่หลายครั้งที่เราเจอปัญหาและต้องการเข้าไปปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ปัญหา (sporadic) ที่ไม่ซับซ้อนเราเองอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  แต่ในโลกปัจจุบันปัญหานั้นซับซ้อนมากขึ้นการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความรู้และสติปัญญามากขึ้น เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเหมือนเดิม จนทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรัง ( chronic )

แต่ถึงอย่างนั้นผมเองได้ลองใช้วิธีการหนึ่งที่ช่วยก่อนการปรับปรุงที่ได้เรียนมาจากการทำ TPM ที่มีชื่อเรียกว่า 5W Image Analysis (ขั้นตอนทำความเข้าใจก่อนแก้ไขปัญหา)ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความเข้าใจสภาพมวลรวมทั้งหมดของปัญหา ถือว่าเป็นเช็คพอยท์สำคัญอย่างหนึ่งของผมเลยทีเดียว

5 สิ่งที่ต้องทำการเริ่มแก้ไข…..

  1. Problem status หรือ สถานะของปัญหา

ปัญหาที่ต้องการแก้ไขนั้นจากการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากภาพใหญ่ลงย่อยให้เล็กลง ทีละขั้นๆ  จากนั้นดูต่อเรื่องคุณลักษณะและสิ่งที่เป็นมาก่อนนั้น ๆ เช่น ความถี่หรือแนวโน้มการเกิดบ่อยเท่าไร

  1. Mechanism diagram หรือ กลไกการทำงาน

เรียนรู้และศึกษากลไกการทำงานที่จุดเกิดที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างละเอียด หรือหากเป็นไปได้ให้เรียนรู้จากคู่มือการใช้งาน,แบบเครื่องจักร Maintenance Standard หากเป็นไปได้ให้ดูทั้งเครื่องเพื่อดูความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหมด

  1. Principle of processing and operation หรือ หลักการของกระบวนการและการขั้นตอนการปฏิบัติ

เรียนรู้หลักการของกระบวนการผลิตนั้น ๆ หรือ Operation Standard ซึ่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ ทำงานมาตรฐานต่าง ๆ คุณต้องเข้าใจกระบวนการอย่างถ่องแท้ หากคุณสามารถวาดรูปได้จะยิ่งดี

  1. General Rule / ” The way it should be ” หรือกฎทั่วไปหรือ “สิ่งที่ควรจะเป็น”

สามารถตรวจสอบได้จากมาตรฐาน 2 อย่าง Quality Standard ในที่นี่คือมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม Inspection Std.หรือ Maintenance Standard  เป็นการตรวจสอบเพื่อควบคุมสภาพพื้นฐานของเครื่องจักร (basic condition) ที่เพิ่งคืนสภาพมา(recondition) สิ่งที่ผมสอบทำนั้นจะเป็นรูปแบบ

** Inspection Map ซึ่งเป็นการแสดงเหมือนแผนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการตกหล่นของการทำความสะอาด-เติมน้ำมัน-ตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดเส้นทางการเดินตามตำแหน่งการตรวจสอบให้มี

  1. Problem phenomenon หรือ ปรากฏการณ์ของปัญหา

ปรากฏการณ์ของปัญหาหรือรายละเอียดของปัญหา รู้ได้ด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการตอบคำถาม what รู้ได้จากการสังเกต จุดนี้มักจะถูกมองข้ามคือ มักจะรีบด่วนไปวิเคราะห์ แต่ไม่เคยระบุอาการให้ครบถ้วน ถ้าเราศึกษา อาการไม่ละเอียดดีพอ จะทำให้เวลาทำแผนผังก้างปลามีสาเหตุมากมายเกินไป

Cr. JIPM – TPM® 600 Forms Manual

การที่เราสามารถระบุปรากฏการณ์ของปัญหาได้อย่างเช็คเจน การทำ 5 why analysis ได้อย่างมีประสิทธิผลจนสามารถหารากเหง้าขอปัญหาได้อย่างถูกต้อง

#วิศวกรเค้นประสิทธิาภาพ #HozenKaizen