Abnormality Tag เครื่องมือชี้บ่งความผิดปกติ

ทำไมต้องเริ่มด้วยการทำความสะอาด ?

เพราะการทำความสะอาดของกิจกรรม AM ทำเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง (Cleaning and Inspection) โดยเน้นการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทุกซอกทุกมุมของเครื่องจักร

ย้ำ !!!!   ทุกซอกทุกมุมของเครื่องจักร

ต่อให้เครื่องคุณทำความสะอาดทุกวัหรือดูแลดูขนาดไหนก็ต้องทำ  โดยวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 2 ข้อ

ด้านเครื่องจักร

 • กำจัดความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดจากความสกปรกและเศษขยะต่างๆ ที่อยู่ตามเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพแบบบังคับทำให้เป็นจุดบกพร่องที่ปรากฏเกิดขึ้น แล้วทำการฟื้นฟูสภาพ
 • จัดเตรียมเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการขันแน่น ทำความสะอาด เติมน้ำมัน หรือมาตรฐานชั่วคราวของชั่วคราวของ

ด้านคน

 • พัฒนาการมอง ให้เห็นว่า จุดบกพร่องของเครื่องผ่านสิ่งผิดปกติทั้ง 7 อย่าง หรือ 7 Abnormal
 • เรียนรู้แนวคิด วิธีการฟื้นฟูสภาพ

เพราะการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning เพื่อตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรให้ได้ตาม Basis condition ก่อนถึงจะเริ่มปรับปรุงเครื่องจักร  และเครื่องมืออันทรงพลังที่ผมใช้ทุกครั้งเมื่อเริ่มการทำ Autonomous Maintenance Step 1 คือ Tag  ซึ่งเป็นป้ายที่ใช้ชี้งบ่งความผิดปกติที่งเราเจอหลังจากการทำความสะอาดเพื่อตรวจสอบ แบ่งได้ 3 สี และมีความหมายของสี

 •   สีแดง แก้ไขโดยหน่วยงานซ่อมบำรุง
 •   สีขาว แก้ไขโดยกลุ่มเอง
 •   สีเหลือง ( สิ่งที่ไม่ปลอดภัย ) แก้ไขโดยกลุ่มเอง หรือ หน่วยงานซ่อมบำรุง (ถ้ากลุ่มไม่สามารถแก้ไขได้เอง)

โดยมีขั้นตอนอย่างง่าย 4 ขั้นตอน

 1. ค้นหาสิ่งผิดปกติ 7 ประเภท ของเครื่องจักร กรอกข้อความลง Tag แล้วผูกติดกับชิ้นส่วนที่ผิดปกตินั้น
 2. ตรวจสอบการแก้ไขจำนวนสิ่งผิดปกติที่ติด Tag ทั้งหมด และที่ได้ทำการแก้ไขลงกราฟ สำหรับการบันทึกข้อมูล
 3. ประชุมวางแผนการแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน ซ่อมบำรุง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วทำการปรับปรุงแก้ไข
 4. สรุปผลส่งคณะกรรมการเสาหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเองทุกสัปดาห์แรกของทุกๆ เดือน ก่อนส่งไปยัง TPM Head Quarter เพื่อขอประเมินผ่าน Step 1

การทำ AM Step 1 นั้นจะใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 3 เดือน หากใครอยากเร่งผลลัพธ์

ผมเองแนะนำให้ทำขยับมือทำทุกวัน

AM Activity Board

1.กราฟจาก KPI (Trend Graph) และ Graph แยกประเภทข้อบกพร่องที่พบ

2.CIL Time เวลาในการตรวจสอบ หล่อลื่น (Clean inspection lubricating)

3.SOC (Source of Contamination Map) ผังแสดงตำแหน่งแหล่งกำเนิดจุดสกปรก ปนเปื้อน เพาะเชื้อ

4.HTA (Hard to Access Map) ผังแสดงตำแหน่งที่เข้าถึงยาก ต่อการทำสะอาด ตรวจเช็ค หล่อลื่น ขันแน่น

5.Tag List , Abnormal accumulate , OPL Record

6.Provitional Tentative Standard AM Step 1 (มาตรฐานชั่วคราวของชั่วคราวของ Step 1)

จากการนั้นก็ขอประเมินผ่าน Step ตามเอกสารตรวจสอบการผ่าน Step ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ระดับ

Self-audit , Manager audit , Top Management audit

 

*หากใครสนใจAbnormality Tag  ติดต่อ admin ได้คร๊าาฟฟ 😁

#ก่อนที่จะพูดว่าทำไม่ได้ให้ลองทำ

#ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงในส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์กร

#HozenKaizen #วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ