LEAN คืออะไร

บริษัทคุณมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้หรือไม่ ?

 • ขอร้องเรียนจากลูกค้า
 • กำไรลดลง
 • ต้นทุนเพิ่มขึ้น
 • สินค้าส่งไม่ทัน
 • เครื่องจักรเสีย ชำรุดก่อนกำหนด

มองลึกลงไป “ ปัญหาใหญ่ๆ นั้นเกิดจาก ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่ได้รับแก้ไข “

 • การรอคอย
 • ของเสียระหว่างการผลิต
 • สินค้ารอระหว่างผลิต
 • ท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม
 • จุดที่ทำความสะอาดยาก
 • จุดที่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรก
 • สึกกร่อน หลอม คลอน รั่วของเครื่องจักร
 • กระบวนการทำงานซ้ำๆ ในหลายขั้นตอน ซึ่งไม่จำเป็น

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานและบริหารของพวกคุณทั้งสิ้น ไม่ต้องโทษใครทั้งนั้น เพราะคุณมองเรื่องเล่านั้นเป็นสิ่งปกติและปล่อยให้ผ่านไปจนไม่ได้ลงมือทำอะไร

ผู้จัดการหลายท่าน ได้ส่งข้อความมาในเพจ “ วิศวกรรมเค้นประสิทธิภาพ “ ถามผมว่าควรทำอย่างไรดี หากต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างรวดเร็ว

คำตอบแบบกลางๆแต่ต้องทำจริง คือ สร้างและปรับปรุงงาน 3 ส่วนนี้ People, Process , Management system

เมื่อคุณได้เริ่มมันจะไม่เสร็จง่ายๆ หนทางของการทำกิจกรรมสร้างและปรับปรุงงานเป็นงานมาราธอน เมื่อได้เริ่มต้องทำกันยาวๆ

1 ในเครื่องมือที่ผมชอบแนะนำ คือ LEAN

เพราะ ทำได้เร็ว รุนแรง และไม่ซับซ้อน !

เพราะ LEAN เป็นเครื่องมือ แนวคิด และระบบการทำงานที่มุ่งเน้นการกำจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการไหล หรือ เคลื่อนไปข้างหน้าของกระบวนการผลิต ความพยายามที่จะกำจัดมุดะ และมุ่งสร้างคุณภาพในกระบวนการ โดยคำนึงถึงหลักการของการลดต้นทุน กำไร , คน และความยั่งยืน

ขอยกตัวอย่าง Lean Management Strategy ที่ผมใช้สำหรับแนะนำผู้จัดการและผู้ประกอบการที่สนใจ LEAN อย่างง่ายด้วยหลักการ 4 Zero

 1. ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)
 • ทั้งในกระบวนการผลิตและที่รับมา

2. รอคอยเป็นศูนย์ (Zero Delay)

 • การรอเกิดจากความบกพร่องของการจัดการเสมอ
 • การตรงต่อเวลาเป็นหัวใจของการบริหารงานเพื่อลดความสูญเสียจาก “ การรอ ”
 • การรอคอยทำให้ใช้ประโยชน์จากคนและเครื่องจักรได้ไม่คุ้มค่า ส่งผลต่อต้นทุน (Cost)

3. วัสดุคงคลังเป็นศูนย์ (Zero Inventory)

 • การเก็บวัสดุคงคลัง (วัตถุดิบ , ชิ้นงานในกระบวนการผลิตและสินค้ารอขาย) ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและค่าเก็บรักษา ทำให้ต้นทุนจม

4. อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)

 • อุบัติเหตุทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและยังมีผลต่อขวัญ กำลังใจ

ข้อดีที่เลือกใช้การดำเนินการแบบ LEAN เพราะไม่มีรูปแบบสำเร็จรูป คุณต้องคิดทุกอย่างและสร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุด โดยเน้นหลักการแนวแบบลีนคิด 5 ประการ

 • Value คุณค่ามุมมองของลูกค้า , บริการในมุมมองของลูกค้า ,ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจ

 

 • Map Value Steam สายธารคุณค่าเมื่อลูกค้าสั่งสินค้า จัดหาวัสดุ การบวนการผลิต การจัดเก็บ การส่งสินค้า จนรับเงินสด การระบุกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

 

 • Flow การไหลของสินค้า ทำอย่างไรให้ผลิตสินค้าผลิตส่งมอบได้ตามที่ลูกค้าสั่ง การทำให้ทุกส่วนของกระบวนการผลิตไหลอย่างต่อเนื่อง คือ การผลิตดำเนินไปตลอดอย่างไม่สะดุด ติดขัด ไม่มีการรอคอย การขัดจังหวะในการผลิต โดยไม่ต้องก่อให้เกิดของเสียต่อคุณค่าผลิตภัณฑ์ การไหล ทำให้ต้นทุนต่ำ คุณภาพดีขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า

 

 • Pull การดึง ทำเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าสั่งหรือต้องการเท่านั้น ส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า ทำการผลิตเมื่อมีการดึงงานจากลูกค้า การดำเนินการลักษณะนี้จะใช้ทรัพยากรไม่สูญเปล่า

 

 • Perfection ความยอดเยี่ยม ปรับปรุงอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง โดยลดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างไร ให้ผลักดันหรือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างบูรณาการแบบองค์กรรวม กำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต และเพิ่มคุณค่าสินค้าอย่างต่อเนื่อง

 

ท้ายที่สุดนี้ LEAN ไม่ใช่ยาพาราเซตามอล ที่เมื่อทำแล้วจะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที คุณต้องอดทนและทำอย่างต่อเนื่อง

และสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำ “ ลูกค้าจะยอมจ่ายให้แก่สิ่งที่ให้ คุณค่าเท่านั้น ”

การใช้หลักการ “ ระบุและกำจัดความสูญเปล่า ” เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ทันเวลาที่ต้องการ

.

.

หากท่าใดสนใจสร้างกิจกรรมเพิ่มผลผลิต ติดต่อเราได้ที่ โฮเซ็น แอนด์ ไคเซ็น Hozen & Kaizen

E-mail : HozenandKaizen@gmail.com Tel : 083-238-8026

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #HozenKaizen