LEANงานก่อน ค่อยลดคน !!!

อย่าทำกลับข้างกันครับ คุณต้องกำจัดงานทีไม่จำเป็นก่อนที่จะลดคน เรื่องจริงและเป็นปัญหาของคนทำงานที่ผู้บริหารไม่เคยสนใจ ท่านเพียงสั่งงานและสั่งการตามใจ ทำให้เกิดภาวะงานไม่ลดแต่คนลด ผมเองเป็นหนึ่งคนที่ถูกสั่งงานเหมือนอย่างกับสั่งก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวสั่งงานนั้น โทรเรียกจากสายการผลิตขึ้นสั่งงานทุกวัน อยากทำนั้นโน่นนี้ บางครั้งสั่งวันชั่วโมง ของานชั่วโมงถัดไป งานที่วางแผนไว้ไม่เคยได้ทำ ผลลัพธ์คือ งานไม่เสร็จ งานไม่ออก ผลประเมินต่ำทุกเดือน จากนั้นก็ลาออกไปหางานใหม่หรือทนอยู่กันไป เรื่องนี้เป็นที่มาของการใช้เครื่องลีน เข้ามาจัดการการทำงานครั้งนี้ " เพราะ ทำได้เร็ว รุนแรง และไม่ซับซ้อน " ทำไมต้อง LEAN เพราะลีนเป็นเครื่องมือ แนวคิด และระบบการทำงานที่มุ่งเน้นการกำจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการไหล หรือ เคลื่อนไปข้างหน้าของกระบวนการผลิต ความพยายามที่จะกำจัดมุดะ และมุ่งสร้างคุณภาพในกระบวนการ โดยคำนึงถึงหลักการของการลดต้นทุน กำไร , คน และความยั่งยืน การดำเนินการแบบ LEAN ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูป คุณต้องคิดทุกอย่างและสร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุด โดยเน้นหลักการแนวแบบลีนคิด 5 ประการ 1.Value คุณค่ามุมมองของลูกค้า , บริการในมุมมองของลูกค้า ,ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจ ตัวอย่าง … Continue reading LEANงานก่อน ค่อยลดคน !!!

Posted in Uncategorized