LEANงานก่อน ค่อยลดคน !!!

อย่าทำกลับข้างกันครับ คุณต้องกำจัดงานทีไม่จำเป็นก่อนที่จะลดคน

เรื่องจริงและเป็นปัญหาของคนทำงานที่ผู้บริหารไม่เคยสนใจ ท่านเพียงสั่งงานและสั่งการตามใจ ทำให้เกิดภาวะงานไม่ลดแต่คนลด

ผมเองเป็นหนึ่งคนที่ถูกสั่งงานเหมือนอย่างกับสั่งก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวสั่งงานนั้น โทรเรียกจากสายการผลิตขึ้นสั่งงานทุกวัน อยากทำนั้นโน่นนี้ บางครั้งสั่งวันชั่วโมง ของานชั่วโมงถัดไป งานที่วางแผนไว้ไม่เคยได้ทำ

ผลลัพธ์คือ งานไม่เสร็จ งานไม่ออก ผลประเมินต่ำทุกเดือน จากนั้นก็ลาออกไปหางานใหม่หรือทนอยู่กันไป

เรื่องนี้เป็นที่มาของการใช้เครื่องลีน เข้ามาจัดการการทำงานครั้งนี้

” เพราะ ทำได้เร็ว รุนแรง และไม่ซับซ้อน “

ทำไมต้อง LEAN เพราะลีนเป็นเครื่องมือ แนวคิด และระบบการทำงานที่มุ่งเน้นการกำจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการไหล หรือ เคลื่อนไปข้างหน้าของกระบวนการผลิต ความพยายามที่จะกำจัดมุดะ และมุ่งสร้างคุณภาพในกระบวนการ โดยคำนึงถึงหลักการของการลดต้นทุน กำไร , คน และความยั่งยืน

การดำเนินการแบบ LEAN ไม่มีรูปแบบสำเร็จรูป คุณต้องคิดทุกอย่างและสร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุด โดยเน้นหลักการแนวแบบลีนคิด 5 ประการ

1.Value คุณค่ามุมมองของลูกค้า , บริการในมุมมองของลูกค้า ,ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจ

ตัวอย่าง การมองหาความสูญเปล่าหรือสูญเสีย ในกระบวนทำงานและระบุคุณค่าของงาน

  1. Map Value Steam สายธารคุณค่าเมื่อลูกค้าสั่งสินค้า จัดหาวัสดุ การบวนการผลิต การจัดเก็บ การส่งสินค้า จนรับเงินสด การระบุกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องทำในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

ตัวอย่าง ระบุงานสินค้าหรือกระบวนการที่สำคัญ หรือแผนที่สายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) จัดเป็นหนึ่งในพื้นฐานของแนวคิดแบบลีน VSM เป็น เครื่องมือที่ถูกใช้ในการสร้างแผนผังและวิเคราะห์ถึงการไหลของ วัตถุดิบและข้อมูล แสดงให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของการไหล ของงานผ่านทุกๆ ระบบ ซึ่งมีความแตกต่างจากแผนผัง กระบวนการ (Process Mapping)

3.Flow การไหลของสินค้า ทำอย่างไรให้ผลิตสินค้าผลิตส่งมอบได้ตามที่ลูกค้าสั่ง การทำให้ทุกส่วนของกระบวนการผลิตไหลอย่างต่อเนื่อง คือ การผลิตดำเนินไปตลอดอย่างไม่สะดุด ติดขัด ไม่มีการรอคอย การขัดจังหวะในการผลิต โดยไม่ต้องก่อให้เกิดของเสียต่อคุณค่าผลิตภัณฑ์ การไหล ทำให้ต้นทุนต่ำ คุณภาพดีขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า

ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือเพื่อ “ กำจัด” สูญเปล่าหรือสูญเสีย เช่น WI , SEMD , Problem solving , Kaizen , Autonomous maintenance เป็นต้น

4.Pull การดึง ทำเฉพาะสินค้าที่ลูกค้าสั่งหรือต้องการเท่านั้น ส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า ทำการผลิตเมื่อมีการดึงงานจากลูกค้า การดำเนินการลักษณะนี้จะใช้ทรัพยากรไม่สูญเปล่า

ตัวอย่าง การใช้ป้าย Kanban ซึ่งเป็นป้ายเล็กๆ มีวัตถุประสงค์คือผลิตสินค้ามาแบบพอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตที่มากเกินไป และ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บสินค้าที่มากเกินความจำเป็น

5.Perfection ความยอดเยี่ยม ปรับปรุงอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง โดยลดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง ทำอย่างไร ให้ผลักดันหรือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างบูรณาการแบบองค์กรรวม กำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต และเพิ่มคุณค่าสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง การบริหารงานประจำวัน (Daily Management – DM) เป็นการกำหนดถึงกิจกรรมเชิงจัดการที่จำเป็นและดำเนินการให้งานในความรับผิดชอบของแต่ละแผนกบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบรรลุวัตถุประสงค์อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการควบคุมคุณภาพ (SDCA)

บางครั้งไม่ได้ต้องรอให้พร้อมครับ เริ่มลงมือทำที่ตัวเองได้เลย กำจัดงานที่ไม่มูลค่าของคุณออกให้หมด

ท้ายที่สุดนี้ LEAN ไม่ใช่ยาพาราเซตามอล ที่เมื่อทำแล้วจะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที คุณต้องอดทนและทำอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่ต้องย้ำ

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #hozenkaizen

Posted in Uncategorized