5 เทคนิคการบริหาร OEE ให้ได้มีประสิทธิผล

           จากที่ผมได้ไปให้คำปรึกษาด้านเพิ่มผลผลิตโรงงานขนาด Size S กับ M  ซึ่งมีพนักงานประมาณ 100-200 คน/โรงงาน ซึ่งทั้ง 3 โรงงานมีการใช้เครื่องจักรเป็นในการแปรรูปสินค้าเป็นหลัก ซึ่งผมเองได้ทำการ Gamba ลงพื้นที่ในโรงงานเพื่อสำรวจการหาความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ซึ่งผมเองก็ได้พบประเด็นมากมายระหว่างการผลิต เมื่อดูกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น ผมและทีมงานของโรงงานได้มานั่งคุยกันเพื่อพิจารณาหา Gap ในการปรับปรุงเพื่อลดต้นของโรงงาน        เนื่องจากโรงงานทั้ง 3 แห่งใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นหลัก ผมเลยตั้งคำถามมุ่งเน้นไปการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรซึ่งเป็นที่นิยม คือ OEE หรือ Overall  Equipment  Efficiency ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เป็นตัววัดเพื่อตัดสินว่า เวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดินนั้น  ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ( อัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรสร้างมูลค่าเพิ่ม )  ซึ่งค่า OEE นั้นต้องมาจากการคำนวณ ซึ่งมีค่าของเวลาหยุดของเครื่อง  ความเร็วการผลิตต่อชั่วโมงและของเสีย               … Continue reading 5 เทคนิคการบริหาร OEE ให้ได้มีประสิทธิผล

ข้อดีของปัญหา……ทำให้เราหาความรู้

หลายครั้งการทำงานของเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นที่ตัวเราเอง เหตุการณ์ต่างๆที่เราพบนั้นจะเป็นตัวกำหนดการเรียนรู้ของเรา ทำไมถึงบอกอย่างนั้น เพราะ " ปัญหา " คือ สิ่งที่ทำให้เราค้นหาความรู้   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่าง “สิ่งที่เป็นอยู่” กับ “สิ่งที่อยากให้เป็น” ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นที่ไม่น่าปรารถนา เราสามารถแบ่งประเภทปัญหาตาม รู้/ไม่รู้สาเหตุ และรู้/ไม่รู้วิธีแก้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท เริ่มแรก เมื่อพบปัญหาโดยทั่วไปมักจะตัดสินปัญหาได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบรู้สาเหตุรู้วิธีแก้ แบบ C และแบบไม่รู้สาเหตุไม่รู้วิธีแก้ แบบ A ปัญหาแบบ C เป็นปัญหาพื้นๆให้ลงมือแก้ไขเลย   ปัญหาแบบ A เป็นปัญหาที่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้วิธีแก้ จึงต้องใช้ความพยายาม ในการหาสาเหตุด้วยการศึกษาอย่างละเอียดจากอาการและค้นหามาตรการแก้ไขหลังจากที่ทราบสาเหตุแล้ว จึงเป็นปัญหาที่มีคุณค่าสำหรับการใช้ความพยายามในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล ใช้เทคนิคในการสังเกตอาการ   ปัญหาแบบ D เป็นปัญหาที่ไม่รู้สาเหตุ แต่รู้วิธีแก้ไข ซึ่งจะทราบว่าเป็นประเภท D มาจากการแก้ปัญหาแบบ … Continue reading ข้อดีของปัญหา……ทำให้เราหาความรู้