วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

ก่อตั้งโดยบุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์จริง

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตเครื่องจักร คน และทรัพยากร

เพื่อแบ่งปันและแชร์เทคนิคการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าและ

ความสูญเสียในระบบการผลิตตามสไตล์คนที่ลงมือทำจริง

โดยทั้งนี้ผมและทีมงานเลยได้ดำเนินการรวบรวมประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเชิงรุก  ลงใน Blog นี้ เพื่อแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหา เทคนิค เคล็ดลับ ต่างๆ  โดยหวังว่าผู้ที่ติดตามเราจะได้ประโยชน์

COPYRIGHT – KITTIKORN CHANTARASENAR |รูปภาพและบทความมีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ทำการคัดลอกและนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต