สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 ( What is OEE ? )

              หลักจากที่เราได้ทำความรู้จักความสูญเสียทั้ง 16 Major Losses  แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อน คือ กำหนดและนิยามความสูญเสียที่บริษัทของท่านเกิดปัญหาก่อนครับ ยกตัวอย่างเช่น : บริษัทท่านทีปัญหาส่งของให้ลูกค้าไม่ทัน เพราะมีสาเหตุเกิดจากเครื่องจักรการผลิตเสียหากเป็นเช่นนี้คุณต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall  Equipment  Efficiency) หรือ OEE เพราะประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร คือ ตัววัดเพื่อตัดสินว่า เวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดินนั้น  ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ( อัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรสร้างมูลค่าเพิ่ม ) ทำไมต้อง OEE ??? เครื่องจักร ตัองมีดัชนีชี้วัดเพื่อตัดสินว่าเวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดิน ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเท่าไร เพราะเวลาที่เครื่องจักรสูญเสีย หมายถึงการ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลกำไร OEE เป็นเครื่องมือที่ใช้การแผ่หลายและเป็นสากลในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใช้ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก โดยส่วนประรอบมีด้วยกัน 3 ค่า Availability rate, Performance rate, Quality rate ซึ่งแต่ละหัวข้อจะถูกกำหนดและอย่างชัดเจนใน 8 … Continue reading สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 ( What is OEE ? )