OEE คืออะไร

โลกของโรงงานที่มีเครื่องจักรผลิตสินค้าเป็นหลัก การที่เครื่องจักรหยุดหรือผลิตแต่ของเสีย บริษัทคงไม่ชอบใจแน่ๆ แต่ถ้าหากเหลวร้ายที่สุด การหยุดของเครื่องจักรส่งผลต่อลูกค้า ความบรรลัยของคุณเกิดขึ้นแน่นอน                 ดัวชี้วัดประสิทธิภาพเครื่องจักรมีหลากหลายตั้งแต่ เวลาเครื่องจักรหยุด , ของเสียจากเครื่องเป็นเท่าไร , จำนวซ่อมกี่ครั้ง และเครื่องจักรเดินได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่  ในทางการบริหารนั้น สามารถใช้ได้หมด เพราะที่และที่บริษัทบริหารต่างกัน  แต่มีตัวชี้วัดอยู่หนึ่งค่าที่ผมใช้และดีที่สุด   คือ OEE (Overall Equipment Efficiency)  ได้รับการพัฒนาโดย Seiichi Nakajima ในประเทศญี่ปุ่น JIPM ซึ่งนิยามความหมายของการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรไว้ว่า                  การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และวิธีการที่ทำให้รู้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรแล้วยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งในระบบ คือ สามารถแยกการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้นได้ ทำให้สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไข ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย เปิดสวิตช์เมื่อใดทำงานได้เมื่อนั้น หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้วทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ เดินเครื่องได้เต็มกำลังความสามารถ … Continue reading OEE คืออะไร